Методична розробка "Українська пісня як інструмент формування національної ідентичності та самоідентифікації у закладі освіти"

Методична розробка на заявлену тему подається з метою – розкрити механізми, спрямовані на формування національно-культурної ідентичності та посилення ролі української мови через популяризацію українськомовної пісенної творчості як специфічної системи національного художнього світобачення, що функціо нує невід’ємно від національної ідентичності українців.
Попередній перегляд

Триває завантаження