Духовні орієнтири сучасної української поезії. Урок позакласного читання. 10-й клас

Завдання уроку:

  • філософські: доторкнутися до багатовимірного світу сучасної української поезії; осмислити вимоги наших сучасників до „справжнього поета";
  • теоретико-літературні: увести в словниковий запас школярів поняття „екзистен ціоналізм", „езотеричне письмо", „модернізм"; розвивати навики аналізу поетичних творів;
  • читацькі: підготуватися до сприйняття модерністської поезії; заінтригувати особистостями письменників через їх поезію.

Тип уроку: художній аналіз поезій.

Найсумніша радість - бути поетом.
Усе інше не йде в рахунок. Навіть смерть.
Федеріко Гарсіа Лорка

Словник (дошка)

Екзистенціоналізм - літературна течія ХХ ст., представники якої намагаються виявити причини трагічної невлаштованості людського буття, страждання, самотності. Важлива категорія екзистенціалізму - пошук свободи.

Верлібр - вільний вірш, що відзначається епічним характером поетичної мови, прагнення виповісти про глобальні протиріччя доби.

Езотеричне письмо - письмо, що містить глибинний, або таємний, прихований сенс, поєднання несумісних понять; йому притаманні складні асоціативні образи.

Модернізм - зміщення у відчуттях, розбивання форм. У художніх творах - головне - його внутрішня структура, мистецька активність.

План уроку (дошка)

І. Сучасна лірика України. Нова поетична генерація.

1) Естетика екзистенціалізму у в поезії В. Герасим'юка - майстра верлібру.

2) Простір у віршах Андрія Охрімовича та Павла Вольвача.

3) Суперечливість світу речей та людських взаємин у циклі „Блакитний вік" Михайла Воробйова.

4) Езотеричне письмо лірики Івана Малковича.

ІІ. Підсумок. Самобутній шлях розвитку української новітньої модерної поезії.

Проблемне запитання (дошка)

„Чи потрібен сучасній українській поезії мислячий читач?"

Хід уроку

Учитель. У постколоніальному просторі України формується в 90-х роках нова поетична генерація, названа „паралельна культура", „нова хвиля". Ці поети формуються в умовах національної депресії. В основу естетики лягли розчарування національною ідеєю, суспільством, самою людиною; поети-модерністи оголосили абсолютну творчу свободу митця, його незалежність від будь-якої ідеології; пріоритетного значення набувають суто естетичні критерії та моральні цінності. Поезія Андруховича, Процюка, Герасим'юка, Охрімовича повертається до власної мистецької сутності, поети творчо переосмислюють джерела фольклору, Біблії, а творчість відзначається розмаїттям художніх пошуків, ускладненням поетичного словника.

Читання першого пункту плану. Запис у зошит визначення „екзистенціалізм".

Повідомлення учня. Одним із яскравих представників модерної стильової течії є Василь Герасим'юк. Народився в 1956 р. у м. Караганді в сім'ї репресованих. Родина походила з карпатських виселенців. Закінчив філфак Київського університету. Кожна його книга - літературна поезія. Я назву найвідоміші: „Потоки", „Космацький узір", „Серпень за старим стилем". Естетичною домінантою поетики Герасим'юка є історична асоціативність мислення. Його герой - громадянин, національно свідома особистість, якій болить нищення духовності українців.

Виразне читання поезії „Сад".

День Суду не буде страшним.
а буде зимовим і тихим.
Над садом стоятиме дим
із хати журби, а під ним
літатимуть ангел* зі снігом...

*1-й образ ангела

Завдання. Визначити основну думку вірша.

Людина повинна проживати кожен день так, щоб бути готовою відповісти за нього на страшному суді, якого не варто боятися. Це поетове розуміння суду.

Виразне читання поезії В. Герасим'юка „Чоловічий танець".

Сину людський, ти стаєш у чоловіче коло
Ти готовий до цього древнього танцю.
Тільки тепер. З хрестом за плечима.
З двома розбійниками. Тільки раз.

Питання для художнього аналізу:

а) який сюжет акцентується у поезії? (Біблійний, страждання І. Христа як свідомий вибір спасіння ближніх.);

б) що трансформує у вірші автор? (Міфологічний образ кола, що виступає вічністю людського страждання, його циклічну повторюваність).

Виразне читання поезії „Я виживу тут...". Акцентування уваги учнів на понятті „вільний вірш".

Я вижив тут, і я тобі віддам
Ці гори, ці черешні між лісами.
Вони тремтять, вони цвітуть над нами,
й це, може, називається життям
у царстві Божім.

Запитання для бесіди:

а) про яку ж істину йдеться? (Божу, яка живе в душі й освітлює людину.);

б) символом чого виступає черешня? (Святості.)

Читання другого пункту плану.

Учитель. Не можна в цьому зв'язку обминути й цікавої постаті Андрія Охрімовича.

Виразне читання вірша „На Новий рік".

На Новий рік до нових сподівань
що ж там таке? Зачуханий дивак
та кілька книг. „Чого тобі ще треба?"
Зітха паук з облізлого кута,
хазяйновито обліпивши муху.
Та я мовчу, бо скільки не звертай
вглиб себе погляд, все ж не стане духу,
а може й сили звільна обтрусить
сіренький пил у цьому царстві вати.
Кортіть мені. Ех! Як кортить
Бодай колись цей вузол розрубати.

Завдання. Визначити тему поезії.

Тема змалювання людини як мислячої істоти.

Читання вірша Павла Вольвача „Колись вона..."

Колись вона в мені давно
Жила, як інше.
Була зима, було вино.

Писались вірші.
Так різно нам велось обом
І йдеться далі.
„І що ж воно було - любов,
Чи знаки долі?"

Учитель. Пошуки свіжої поетичної манери притаманні і Михайлу Воробйову з Черкащини. Його поезія - це сміливі асоціації, накладені на реалістичну основу.

Читання третього пункту плану. Виразне читання вірша з циклу „Блакитний вік" М. Воробйова

Будяків синій холод
з медами
з кленів дим
сповиває дорогу
сонця блиск
на грушках восковіє
жовтий ангел* в просіці

*2-й образ ангела

стоїть
із відерцями дівча
переходить дорогу
і чорніють поля
у зелених стрічках...

Читання четвертого пункту плану. Запис в зошит визначення „Езотеричне письмо".

Повідомлення учня. Іван Малкович народився 10 травня 1961 р. в гуцульському селі Березові Нижньому. З діда-прадіда гуцул, поет органічно засвоїв перлини фольклору, загадковий світ язичницьких вірувань, що в майбутньому визначило самобутність творчого пошуку письменника. Став засновником дитячого видавництва „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Відгуки критиків на його поезію неоднозначні: одні вбачають справжній талант, інших дратує незвичне метафоричне мислення поета, його схильність до екзотичної манери письма. Своє творче кредо поет вислови у вірші „Із янголом на плечі".

Виразне читання поезії „Із янголом на плечі"

Краєм світу, уночі
при Господній при свічі
хтось бреде собі самотньо
із янголом* на плечі. *3-й образ ангела
А він йде і йде хоча
вже й не дихає свіча,
лиш вуста дрижать горячі:
янголе, не впадь з плеча.

Запитання для кращого усвідомлення вірша:

а) хто такий янгол за християнською міфологією, що означає його зберегти? (Янгол оберігає людину від сил зла, він з доброю енергетикою творить людині благовість. Зберегти янгола-охоронця - означає зміцнити свою віру, духовність.)

Виразне читання вірша „Я загубив свій ключ".

Я всі ці довгі дні ключа свого шукаю, -
я загубив свій ключ? Я мав його чи ні?
Який він? І чому так пахне він мені, -
як голочку сосни у пальцях розтираю...

Учитель. Поет художньо трансформує фольклорний мотив „загублених ключів щастя", що активно розроблявся поетами-романтиками. У підтексті вірша йдеться про не усвідомлення ліричним героєм святого творчого покликання і сенсу буття. Знайти ключ - відновити втрачені корені із землею гуцулів, спогади про яку асоціюються з пахощами сосни.

Виразне читання вірша „Нав'язливий сон"

І так нам сумно буде стоятись
під яворами і дивитися всьому услід,
ніби ми -
невеличкі, незграбні і трагічні сонця -
по кілька променів маємо в собі
і не знаємо, що робити з ними.

Завдання для художнього аналізу поезії:

а) визначити тему вірша (змалювання спілкування ліричного героя з навколишнім світом);

б) про що свідчить відкритий публіцистичний фінал „і не знаємо, що робити з ними?" (Вірш має притчовий зміст, а фінал змушує замислитись людину над своїм призначенням. Віднайти в собі промені і запалити ними світ, зігрівши добром ближнього свого.)

Підсумок уроку (визначають учні)

І. Наскрізною ідеєю віршів модерної поезії є утвердження вір в духовні сили українця, який має пройти болісний шлях прозріння.

ІІ. Модерністичні пошуки дали змогу поетам глибше розкрити трагізм людського існування, коли нищиться національна свідомість.

ІІІ. Модерна поезія - складна, над якою треба мислити. (Відповідь на проблемне запитання на початку уроку: „Чи потрібен мислячий читач?".)

IV. Лірика, що викликає асоціації.

V. Багато метафоричних образів, варто розуміти підтекст; метафори то наївні, то незбагненні й загадкові.

Учитель. Отже, бачимо, що поезія кінця ХХ століття - початку ХХІ - епохи естетичної свободи. І вам, молодим, оцінювати сучасні вірші.

Література

1. Базилевський Б. Украдене небо. - К.: Укр. письменник, 1999.

2. Воробйов М. Човен. - К.: Укр. письменник, 1999.

3. Герасим'юк В. Діти трепети: Поезії. - К.: Молодь, 1991.

4. Охрімович А. Замкнутий простір. - Коломия: Світ, 1993.

5. Позадесятники: поетична антологія. - Львів: Престиж-Інформ, 1999.

Автор: Л. Каштан