Українська література

Літературний процес XX століття

1. Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Особливості форми й жанрів літератури цього часу.

2. Різноманітність стильових манер, що проявилися вже в першій половині 20-х років у творчості низки тала новитих письменників: романтико-героїчна, лірико-імпресіоністична, реалістична, науково-фантастична.

3. Різноманітність літературних течій та угрупувань у 20-х роках. Письменницькі організації того часу.

4. Співіснування різних напрямів, течій, стилів (реалізм, неоромантизм, символізм, футуризм, експресіонізм, імпресіонізм, символізм, конструктивізм), боротьба між ними.

5. Розвиток гумору й сатири, особливості тематики, об'єкти гумористичного і сатиричного зображення.

6. Поетичні позиції київських неокласиків.

7. Поява в середині 20-х років великих епічних творів ("Бур'ян" А. Головка, "Майстер корабля" і "Чотири шаблі" Ю. Яновського, "Місто" В. Підмогильного тощо).

8. Розвиток нової драматургії.

9. Кінодраматургія, її основні жанри - кіноповість, кінопоема.

10. Літературна дискусія 1925-1928 років.

11. 1937 рік - апогей винищення цвіту нації. Розстріл українського відродження.

12. Ослаблення розвитку української літератури в передвоєнні роки.

Література

1. Гроно нездоланних співців: Літературні портрети українських письменників XX століття, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм: Навчальний посібник для вчителів та учнів старших класів середньої школи / Упорядник В. І. Кузьменко. - К.: Укр. письменник, 1997.

2. Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті / Упорядник В. Г. Дончик. - К.: Дніпро, 1991.

3. Ковалів Д. Літературна дискусія 1925-1928 рр. - К.: Т-во "Знання" УРСР, 1990.

4. Літературно-мистецьке життя. Художній процес. Поезія // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. Кн. 1. Перша половина XX ст. Підручник / За ред. В. Г.Дончика. - К. - 1998. - С. 14-83.

5. Мороз-Стрілець Т. Голос пам'яті. Спогади. - К: Рад. письменник, 1989.

6. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1989.

7. Початок XX ст.: загальні тенденції художнього розвитку. Літературно-мистецьке життя: 20-30-ті роки // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. Кн. 1: 1910-1930-ті роки: К., 1993. - С. 3-148.

Новела Миколи Хвильового "Я (Романтика)"

1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях письменника.

2. Які, на вашу думку, теми були улюблені для Хвильового?

3. Як ви розумієте слова Максима Рильського: "Шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання Коцюбинського"?

4. Як ви гадаєте, чому новелу присвячено "Цвітові яблуні" - оповіданню Михайла Коцюбинського?

5. Що таке новела? Чим цей жанр відрізняється від оповідання?

6. Визначте тему новели "Я (Романтика)"?

7. Характери яких персонажів новели є цілісними, а яких - суперечливими, роздвоєними?

8. Які спогади про матір залишилися в головного героя новели "Я (Романтика)"?

9. Головний герой заявляє про себе: "Я чекіст, але я і людина". Що людяного ще зосталося в нього? Наведіть інші приклади самохарактеристики героя.

10. Як характеризує "главковерх чорного трибуналу" своїх найближчих співпрацівників?

11. Чому головний герой власноручно позбавив життя рідну матір? Хто більше винен у цьому злочині - він сам чи доктор Тагабат?

12. Як ставиться автор до свого героя? Чи достовірно й переконливо розкриває цей образ?

13. Чим можна пояснити надлюдську жорстокість чекістів?

14. Які художні образи новели нагадують вам біблійних героїв? Що у творі суперечить християнському вченню?

15. Чому не наведено жодного прізвища або імені людей, яких судили чекісти? Чому безіменні у новелі й головні герої?

16. Поясніть назву твору. Чи ототожнюєте ви "Я" з особою Хвильового? Поясніть другу назву новели "Я (Романтика)".

17. Яке значення тропів у цитаті: "Воістину: це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була й єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни". Чи згодні ви із суттю цього твердження?

18. Порівняйте героїв новели М. Хвильового "Я (Романтика)" та В. Підмогильного "Син" з огляду їхнього морального вибору в екстремальних обставинах.

Література

1. Хвильовий М. Твори: У 2-х томах. - К., 1991.

2. Донцов Д. Микола Хвильовий // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. - К., 1994. - Кн. 1.

3. Жулинський М. І. Микола Хвильовий. - К.: Знання України, 1991.

4. Коваль В. Сталинский приговор Миколе Хвилевому // Наш современник. - 1989. - № 9. - С. 93 - 98.

5. Микола Хвильовий - романтик революції. - В кн.: Солод Ю. Українська література: конспект. - К.: Козаки, 1996. - С. 214 - 226.

6. Микола Хвильовий // Історія української літератури XX століття. - К., 1993. - Кн. 1.

7. Плющ Л. Про запахи слів Хвильового // Сучасність. - 1987. - №№ 7, 8.

8. Шевчук В. Драма Миколи Хвильового // Слово і час. - 1994. - № 2.

9. Шевченко Л. Микола Хвилевый - читая вновь и впервые. Радуга. - 1989. - № 6. - С. 140 - 144.

10. Шерех Ю. Хвильовий без політики // Березіль. - 1991. - № 9.

11. Ющенко О. Зоря Миколи Хвильового: Публіцистика, поезії. - К.: Смолоскип, 1997.

Василь Барка "Жовтий князь"

1. Яка життєва основа твору й ті вчинки, які спонукали автора написати твір?

2. Назвіть найголовніші проблеми, порушені у творі?

3. Назвіть жанр роману?

4. Що становить основу сюжету?

5. Як групуються образи роману?

6. Схарактеризуйте образ Мирона Катранника:

 • яким у вашій уяві постає Мирон Катранник?
 • про що свідчить небажання його записуватись у колгосп?
 • чому саме до одноосібників присікуються "партійщики з Москви"?
 • чим живе Мирон Данилович? Яка його найзаповітніша мета?
 • чи ладен він заради цієї мети піти на злочин - позбавити життя своїх кривдників?
 • які дії, вчинки Мирона Катранника під час пошуків харчу для всієї родини стають уроками високої моральності?
 • які риси характеру Мирона Даниловича стали на заваді ступити на шлях зради - вказати місце схованки церковного скарбу?
 • носієм яких родинних традицій був Мирон? Яка основа його духовного світу?
 • чи передав Мирон Данилович у спадок своїм дітям материн скарб? Який саме?

7. Прізвище Мирона Даниловича походить від слова "катран". Що воно (слово) означає? Як ви розумієте символічне значення прізвища - Катранник?

8. Розкрийте образ Харитини Григорівни - матері Мирона Катранника:

 • чим була сім'я для бабусі Харитини?
 • що найбільше цінувала в людях, у житті?
 • що прискорило смерть Харитини Григорівни?
 • як автор передає глибину втрати бабусі - "великого янгола"?
 • що думають про покійницю рідні в часи розставання з нею?
 • берегинею яких цінностей вона була?
 • яке місце в українській родині відводилося жінці? Порівняйте з традиціями інших народів;
 • який скарб залишила Харитина Григорівна своїм дітям і онукам у спадок?

9. Як змальовано образ Григорія Отроходіна?

10. Які ще образи твору вам запам'яталися?

11. Чому автор залишив жити Андрійка - наймолодшого з родини Катранників?

12. Розкрийте символічне значення назви роману.

13. Які почуття виникли у вас після прочитання твору?

Література

1. Автобіографія // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. - К., 1993. - Кн. 3. - С. 648 - 649.

2. Барка В. Жовтий князь. - К., 1991.

3. Барка В. Поезія. Повість "Жовтий князь". - К.: Наук. думка, 1999.

4. Гриценко Олександр. Радість бунту та помста логіки. У книзі Хвильовий Микола. Я (Романтика) - К.: Веселка, 1993. - Передмова. - С.5 - 10.

5. Жулинський Микола. У світі віри: Барка Василь. Жовтий князь. - К: Бібліотека українця, 1999: Передмова. - С. 3-24.

6. Князева Надія. Специфіка мови роману В. Барки "Жовтий князь" // Дивослово. - 1998. - № 3.

7. Ковальчук О. Г. Література української діаспори. Життя у зоні смерті. - Ніжин, 1995.

8. Мовчан Раїса. Український лірник на американській землі // Дивослово. - 1998. - № 7.

9. Мовчан Р. "Жовтий князь" Василя Барки // Слово і час. - 1998. - № 12. - С. 14-19.

10. Плющ Л. Божественна літургія "Океан" // Слово і час. - 1993. - №11.

11. Салита Т. Василь Барка. - В кн.: Історія української літератури XX століття. У 2-х кн. / Ред. В. Г. Дончик. Кн. 2. - С. 174 - 177.

12. Сверстюк Є. Поет, філософ, самітник // Слово і час. - 1993. - № 3.

13. Степовик Д. Глен Спей Василя Барки // Літ. Україна.- 1991.- 8 серп.

Ю. І. Яновський "Вершники"

1. Визначте тематику роману.

2. Розкажіть про особливості жанру і композиції.

3. Аналіз новели "Подвійне коло".

Як у новелі показано класове розшарування українського народу в роки громадянської війни?

Трагедія сім'ї Половців - трагедія України.

Проаналізуйте художні засоби змалювання братів Половців.

Майстерність Яновського як художника слова, контрасти у новелі. Проаналізуйте батьківське прислів'я: "Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду". Який зміст вкладають у нього сини.

Як ви розумієте назву новели?

4. Ідейно-композиційна роль новели "Дитинство". Роль образу прадіда Данила.

Фольклор, народні звичаї, образи і прикмети, що ви запам'ятали з новели "Дитинство".

5. Як у новелі "Шаланда в морі" розкривається образ матері?

Художні засоби, за допомогою яких створений образ Половчихи. Маруся Половчиха - це Україна?

6. Як у новелі "Батальйон шведа" показано, що громадянська війна - найбільший злочин людства, найбезглуздіший із його вчинків? Роль відступів "19-ий рік..." і "А липа цвіте..."

7. Образ листоноші. Чому його автор порівнює із світлом далекої зорі?

8. Що споріднює роман "Вершники" із героїчним народним епосом?

9. Продовжіть розвивати думку, почату словами: "Вершники" - це висока трагедія ... .

10. Яку оцінку дістав роман "Вершники" у вітчизняній та зарубіжній критиці? Розкрийте значення цього твору.

Література

1. Плачинда С. П. Визнання. Юрій Яновський: Біографічний роман. - К., 1986. - С. 145 - 160.

2. Краса соціального творення. ("Чотири шаблі", "Вершники", "Дума про Британку") // Панченко В. Є. Юрій Яновський: Життя і творчість. - К., 1988. - С. 86 - 179.

3. Лаврусевич Н. Прочитаймо ще раз "Вершники" Яновського. // Укр. мова і літ. в шк. - 1993. - № 11. - С. 44 - 46.

4. Юрій Яновський (1902-1954). "Вершники", "Чотири шаблі". // Українська література: Посібник для старшокласників і абітурієнтів. (За ред. М. К. Наєнка). - К., 1995. - С. 251 - 258.

5. Юрій Яновський (1902-1954) // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. Кн. 1: Перша половина XX ст.: Підручник. (За ред. В. Г. Дончика). - К., 1998. - С. 318 - 323.

6. Юрій Яновський (1902-1954) // Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. Ч. 1: 1940-ві - 1950-ті роки: Навчальний посібник / За ред. В. Г. Дончика. - К., 1994. - С. 171 - 183.

І. Кочерга "Ярослав Мудрий"

1. Розкрийте історичну основу п'єси "Ярослав Мудрий" І. Кочерги.

2. Схарактеризуйте основний конфлікт, що зумовлює розвиток дій у п'єсі.

3. Поясніть особливість композиції, заголовків, їх суть.

4. Яка проблематика драми?

5. Як показана боротьба Ярослава проти князівських усобиць за зміцнення і збереження єдності руських земель.

6. Поясніть ідейно-композиційну роль діалогу Ярослава і Микити при першій зустрічі (дія II), розкрийте підтекст їх суперечки про добро у книгах і на землі.

7. Як у п'єсі створюється образ рідної землі?

8. Чому Ярослав Мудрий обрав своїм життєвим девізом слова Іларіона: "Раніш закон, а потім благодать". Розкрийте зміст цих слів.

9. Покажіть, що всі вчинки й дії Ярослава Мудрого і в державно-громадському, і в особистому житті продиктовані турботою про рідну землю.

10. У чому виявляється внутрішня суперечливість Ярослава? Назвіть відповідні епізоди твору.

11. Покажіть, що образ Ярослава концентрує в собі всі конфлікти твору.

12. Розкрийте мовне багатство драми.

13. Яка основна ідея драми?

Література

1. "Береться щедрість не із заповітів..." // Голубєва З.С. Іван Кочерга: Нарис Життя і творчості. - К., 1981. - С. 153 - 174.

2. Дробот П. Вивчення творчості Івана Кочерги: Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа, 1981.

3. Іван Кочерга (1881-1952) // Історія української літератури XX століття. У 2-х кн. Кн. 1: 1910-ті - 1930-ті роки: Навчальний посібник /За ред. В. Г. Дончика. - К., 1993. - С. 712 - 720.

4. Могильницька Г. Моральна проблема драми Кочерги "Ярослав Мудрий" // Укр. мова і літ. в шк. - 1999. - № 3. - С. 36 - 38.

Улас Самчук "Марія"

1. "Марія" - перший в українській літературі художній твір про нещадне винищення справжніх трудівників землі, про голодомор 1933 року.

2. Особливості побудови роману - в манері художнього життєпису святих і подвижників християнської церкви (агіографічний жанр).

3. Драматична напруженість у зображенні подій та розвитку характерів.

4. Як досліджуються У. Самчуком такі поняття, як боротьба добра і зла, народна мораль, правда й несправедливість? У яких образах конкретизується абстрактне поняття зла?

5. Як У. Самчук досліджує потребу українського селянина у праці? Проаналізуйте за романом працю-відчай, працю-рятунок, працю-радість, працю-ліки, працю-щастя.

6. Як у романі доводиться, що віра в Бога була для української людини духовною потребою? Проаналізуйте уривки з тексту. Яке місце у творі посідає образ святої ікони? Як пов'язати це з поглядами автора на моральне й аморальне?

7. Три частини роману - хронологічне відображення основних етапів страдницького життя головної героїні Марії.

8. Руїнницький вплив російської солдатчини на молоду людину (Корній).

9. Яке ставлення У. Самчука до більшовицької влади? Якими він показує більшовиків через сприйняття героїв і власні оцінки? Які політичні симпатії У. Самчука?

10. Гротескне зображення Максима. Чому саме він став палким прихильником більшовиків?

11. Проаналізуйте уривок, яким закінчується "Книга днів Марії": "Бацила розкладу людини натрапила на свій грунт: настав початок кінця".

12. Проаналізуйте слова з роману: "Нема кінця нашому життю". Як пов'язуються вони зі змістом роману-трагедії?

13. Що дав вам роман для кращого розуміння українського національного характеру?

Література

1. Пінчук С. Улас Самчук // Слово і час. - 1995. - №2. - С. 11 - 13.

2. Пінчук С. Улас Самчук та його роман про голодомор 33-го // Самчук У. Марія. - К., 1999. - С. 171 - 185.

3. Сименчук І. Улас Самчук: Літературний портрет // Самчук У. Марія. - К., 1998. - С. 148 - 168.

4. Слоньовська О. Аве, Маріє! // Дивослово. - 1995. - № 7. - С. 11-13.

5. Садівська В. Народознавчий аспект: аналіз роману Уласа Самчука "Марія" // Дивослово. - 1996. - №№ 5, 6. - С. 43 - 47.

6. Улас Самчук (1905-1986) // Гаєвська Н. М., Монастирецький Л. С. Живе слово. Нововведені імена в програму з української літератури: Навчальний методичний посібник. - К., 1997. - С. 12 - 6.

7. Фасоля А. Українська людина на зламі століть і епох: Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 4.

Іван Багряний "Тигролови"

1. Чим прикметні твори митця, написані в еміграції? Чому вони були такі популярні, наприклад, серед німецької молоді?

2. Які провідні ідеї роману "Тигролови"?

3. Грунтуючись на розповідях членів родини Сірків, підготовте усну доповідь "Українська діаспора Далекого Сходу".

Орієнтовний план доповіді:

 • як відбувалося переселення українців на Далекий Схід; причини переселення;
 • переборення труднощів у перші роки перебування на чужині;
 • самоутвердження наших земляків у суворих умовах Далекого Сходу, їх внесок у розвиток цього краю;
 • збереження переселенцями національних традицій.

4. Початок твору вражає експресивно використаним образом поїзда-дракона, що летить крізь сибірські простори на Далекий Схід. Що символізує цей образ?

5. Відтворіть біографію Григорія Многогрішного до того часу, коли він опинився на Далекому Сході.

6. За що, на вашу думку, Григорія Многогрішного було вкинуто у катівні НКВС? Чому прислужники сталінського режиму так боялися Григорія і ставилися до нього як до ворога?

7. Григорій Многогрішний - правнук українського гетьмана Дем'яна Многогрішного. Чи відбилося його походження в характері, світогляді, життєвих принципах?

8. У чому виявляється моральна шляхетність головного героя "Тигроловів"?

9. Які риси характеру Григорія виявилися у його взаєминах з Наталкою?

10. Тема для дискусії: "Григорій Многогрішний і наше покоління: спільне і відмінне".

11. Що уособлює автор в образі майора НКВС Медвина?

12. Розшифруйте символічний підтекст назви роману.

13. Що символізує назва розкішного острівця в тайзі - Зелений Клин?

14. Як оцінює роман критика? Розкрийте значення твору.

Література

1. Багряний І. Тигролови. Огненне коло. - К., 1996.

2. Багряний І. Під знаком Скорпіона: 3 творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика. - К., 1994.

3. Багряний І. Публіцистика. - К., 1996.

4. Багряна Г. "І довго ти будеш плакати за мною..." // Дніпро. - 1992. - № 10 - 12.

5. Іван Багряний // Історія української літератури XX ст. - К., 1994. - Кн. 2. - Ч. 1.

6. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // Укр. мова і літ. в шк. - 1993. - № 10.

7. Миронець Н. Слідчий справи І. Багряного // Розбудова держави. - 1995. - № 1, 2.

8. Череватенко Л. "Ходи тільки по лінії найбільшого опору, і ти пізнаєш світ" // Дніпро. - 1990. - № 12.

9. Шугай О. В Новому Ульмі, при Дунаю... // Літ. Україна. - 1994. - 10 лютого.

10. Шугай О. Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду. - К., 1996.

Роль поета в житті народу (за романом Ліни Костенко "Маруся Чурай")

Образ легендарної піснетворки Марусі Чурай

1. Розкажіть про історичні події, що відбувалися в Україні в часи життя Марусі Чурай. Як, на вашу думку, вони впливали на становлення духовного світу дівчини?

2. Вплив батька на формування Марусі: поясніть "генетику" Марусі, виходячи з її слів:

Красива я була, правда?
Схожа на свою матір.
Смілива я була, правда?
Схожа на свого батька.
Співуча я була, правда?
Схожа на свій народ.

3. Як подає Ліна Костенко портрет Марусі Чурай? Якою мірою портрет виражає внутрішній світ героїні, її характер?

4. Чи можна сказати, що Маруся стояла осторонь визвольних змагань свого народу, адже вона не бере прямої участі у війні?

5. У чому виявляється її суспільна активність?

6. Які риси характеру найбільше притаманні Марусі? Як вони виявляються у життi?

7. Ваше розуміння самохарактеристики Марусі:

Я - навіжена. Я - дитя любові.
Мені без неї білий світ глевкий.

8. Чому Маруся приховала Грицеве самогубство, взявши вину на себе?

9. У чому полягає драма любові Марусі? Що означають її слова про "нерівню душ" - власної та Грицевої?

10. Порівняйте Марусю і Галю Вишняківну; чим вони відрізняються одна від одної?

11. Схарактеризуйте взаємини Марусі Чурай та Івана Іскри; як ви розумієте слова Івана Іскри, в яких висловлене його ставлення до Марусі:

Ми з нею рівні. Ми одного кореня.
Мабуть, один лелека нас приніс.

12. Знайдіть у тексті виступ Івана Іскри перед суддями на захист Марусі (розділ "Якби знайшлась неопалима купина") та універсал Богдана Хмельницького аналогічного змісту (розділ "Страта"). Прочитайте рядки, в яких Іван Іскра та Богдан Хмельницький оцінюють значення творчості поетеси:

 • для духовного життя народу;
 • для підтримки високого морального духу воїнів - борців за незалежність;
 • для увічнення героїки національно-визвольних змагань.

13. Проблема "Митець і натовп" у романі; у чому особливість її трактування?

14. Як Маруся Чурай бачить місце людини в житті свого народу?

15. Визначте громадянську позицію тих героїв, діяльність яких вона схвалює, і тих, чию поведінку вважає аморальною.

16. Як героїня реагує на ті криваві події, що принесли горе на рідну землю? (Пригадайте її роздуми та емоції при спогляданні зруйнованих сіл, сплюндрованого Києва, втікачів із Волині, що вмирають від голоду.)

17. Маруся очима мандрівного дяка; чому дяк потайки кинув Марусю, залишивши їй на спогад барвисту хустку?

18. У чому виявляється патріотизм Марусі Чурай?

19. Чи можна порівняти Марусю з Ярославною ("Слово о полку Ігоревім")?

20. Спільне в Марусі та Мавці з "Лісової пісні" Лесі Українки.

21. Чи залишилася б у пам'яті стількох поколінь Маруся Чурай, якби вона стояла осторонь життя свого народу, його боротьби за волю і державність?

22. Якби Маруся Чурай сказала про себе, що вона щаслива людина, чи погодилися б ви з нею? Якщо так, то в якому розумінні вона щаслива?

23. Які важливі суспільні проблеми порушує Ліна Костенко через образ Марусі Чурай? Чи актуальні вони нині?

Література

1. Бажан М. Поема про кохання і безсмертя // Літ. Україна. - 1980. - 4 берез.

2. Базилевський В. Поезія як мислення. // Дніпро. - 1990, № 3. - С. 106 - 116.

3. Брюховецький В. Ліна Костенко. - К., 1990.

4. Забужко Н. Я. Вивчення роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Укр. мова і літ. в шк. - 1989. - №№ 11, 12.

5. Костенко Ліна. Маруся Чурай. - К., 1979.

6. Макаров А. Історія - сестра поезії // Укр.мова і літ. в шк. - 1980. - № 10.

7. Слабошпицький М. Гаранти цього імені // Рад. жінка. - 1990. - № 3. - С. 2 - 3.