Розробка уроку "Написання асоціативного етюду, викликаного образами кіноповісті "Зачарована Десна" О. Довженка" з української літератури в 11-му класі

Метою уроку є поглиблення знання змісту кіноповісті О. Довженка; удосконалення вміння сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміння його художньої своєрідності, особливостей індивідуального стилю письменника; активізація чуттєвих можливостей, емоційного потенціалу; формування вміння ство рювати асоціативний етюд; розвиток образного мислення; виховання оптимістичного світосприймання й світобачення
Попередній перегляд

Триває завантаження