666
Оцініть публікацію

Персоніфіковані завдання з української літератури як засіб формування ціннісних орієнтацій учнів

Спираючись на доцільність застосування персоніфікованих завдань під час вивчення української літератури, автор пропонує дидактичний матеріал для вивчення творчості Ю. Яновського в 11 класі. Раціональна система завдань забезпечує розвиток різних видів літературної та мовно-мовленнєвої діяльності учні в на основі пізнавально-дослідницької роботи, які сприяють формуванню національно свідомої, духовно багатої особистості школярів, успішній їх соціалізації.
Попередній перегляд

Триває завантаження