Розробка уроку "На гостинах у казки"

Урок-конкурс, на якому учні узагальнюють і систематизують знання про казку; удосконалюють уміння аналізувати твори, визначати їх види та ідейно-тематичне спрямування; аргументують власні судження, посилаючись на текстовий матеріал; висловлюють своє ставлення до казкових персонажів; використовуючи ме тод "Проєктного навчання", учні створюють мультимедійні презентації, виставку дитячих малюнків до казок.
Попередній перегляд

Триває завантаження