Контрольна робота "Творчість Андрія Чайковського та Михайла Стельмаха"

Робота має на меті перевірити рівень сформованості літературної компетентності здобувачів освіти (аналізувати художні твори, зокрема прозові, зіставляти факти, визначати сюжетно-композиційні особливості повісті); а також здобуті знання з теорії літератури.
Попередній перегляд

Триває завантаження