232
Оцініть публікацію

Квадратне рівняння та його використання. Розробка уроку алгебри в 9 класі

Мета: систематизувати та узагальнити знання про квадратне рівняння.

Навчальні завдання:

 • відтворити знання про квадратне рівняння, його види, способи розв'язування;
 • вміння розв'язувати квадратні рівняння. використовувати рівняння, що зво дяться до квадратних, перетворювання раціональних виразів, розв'язування квадратичних виразів графічним способом;
 • систематизувати та узагальнити навчальні досягнення учнів щодо розв'язання квадратних рівнянь та їх використання в ході уроку та їх використання в ході уроку під час формування компетенцій учнів з алгебри.

Розвивальні завдання:

 • розвивати увагу, мислення, пам'ять, культуру математичного мовлення;
 • вміння працювати самостійно, вміння спілкуватись, допомагати іншим, аналізувати ситуацію, оцінювати свої дії та дії інших учнів;
 • вміння і навички щодо розв'язування рівнянь, нерівностей, оформлення завдань;
 • продовжувати розвивати загальнонавчальні навички (ведення зошита, організація роботи, робота з роздавальним матеріалом, застосування теоретичних знань для виконання завдань тощо);
 • сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної, полікультурної компетентностей, а також самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої діяльності.

Виховні завдання: виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість, самокритичність.

Тип уроку:
узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Методи.

Словесні:

 • розповідь;
 • бесіда;
 • використання ключових слів;
 • метод "різнокольорових капелюшків";
 • коментар до виконання вправ;
 • самооцінка;
 • взаємонавчання;
 • методи мотивації, збудження інтересу.

Наочні:

 • робота з роздавальним матеріалом – "плакатами самооцінювання";
 • метод "різнокольорових капелюшків".

Практичні:

 • розв'язування вправ;
 • самостійна робота;
 • робота в групах;
 • проскриптивний метод;
 • метод повторення;
 • поступового ускладнення завдань.

Оцінюється: рівень навчальних досягнень учнів.

Структура:

 • організаційно-психологічна частина;
 • підготовка до свідомої навчальної праці: постановка мети, мотивація, актуалізація опорних знань, умінь;
 • узагальнення знань, умінь;
 • систематизація під час виконання самостійної роботи;
 • домашнє завдання з коментарем;
 • самоаналіз уроку учнями;
 • підсумок уроку.

Автор: Мазуренко Т. І., учитель математики, Харківська спеціалізована школа № 162.

Попередній перегляд

Триває завантаження