509
Оцініть публікацію

Випадкові події. План-конспект уроку з математики для 6 класу

Мета:

 • формування поняття "випадкова подія", "імовірність випадкової події", "вірогідної, неможливої, рівномірних та сприятливих подій";
 • учні повинні наводити приклади випадкових подій, описувати поняття "ймовірність випадкової події";
 • розв'язувати най простіші задачі ймовірнісного характеру на основі класичного означення ймовірності випадкової події.

Навчальні завдання:

 • навчитися розрізняти три види подій: "достовірні", "неможливі", "випадкові";
 • порівнювати можливості настання випадкових подій, використовуючи вислови "більш імовірно", "менш імовірно", "рівноймовірно".

Розвивальні завдання:

 • розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення;
 • вміння працювати самостійно, вміння спілкуватись, аналізувати ситуацію, оцінювати свої дії та дії інших учнів;
 • розвивати загально навчальні навички;
 • сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної, полікультурної компетентностей, а також самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої діяльності.

Виховні завдання: виховувати уважність, кмітливість, працьовитість, самостійність, дисциплінованість, самокритичність.

Тип уроку: формування нових знань.

Словесні методи:

 • розповідь;
 • бесіда;
 • використання ключових слів;
 • коментар до виконання вправ;
 • самооцінка;
 • взаємонавчання;
 • метод "Мікрофону";
 • методи мотивації;
 • збудження інтересу;
 • стимулювання навчання.

Наочні методи: робота з роздавальним матеріалом – "картки самооцінювання".

Практичні методи:

 • конкретно-індуктивний;
 • розв'язування вправ;
 • супровідного закріплення;
 • самостійна робота;
 • робота в групах;
 • проскриптивний метод;
 • метод повторення;
 • поступового ускладнення завдань.

Обладнання:

 • плакати;
 • кошик з зеленими та червоними яблуками "вертушка";
 • підручник;
 • роздатковий матеріал.

Автор: Маланова І. П., учитель математики, Харківська спеціалізована школа № 162.

Попередній перегляд

Триває завантаження