622
Оцініть публікацію

Узагальнена теорема Фалеса. Означення подібності трикутників. Урок з геометрії для 8 класу

Розробка уроку засвоєння знань, умінь і навичок із геометрії у 8 класі на заявлену тему. Мета - закріпити знання учнів і доповнити історичними фактами з життя Фалеса та таких понять як пропорціональність відрізків і подібність фігур; застосовувати вивчені твердження під час розв’язування задач практ ичного змісту. У додатках - медіапрезентації до теми
Попередній перегляд

Триває завантаження