456
Оцініть публікацію

Арифметична прогресія

Мета: узагальнити знання з теми „Арифметична прогресія", закріпити навички обчислення елементів прогресії та її суми; удосконалити роботу в групах; розвивати логічне мислення; підтримувати інтерес до предмета.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів.

Обладнання: роздавальний матеріал, роздруковані завдання для групової і самостійної робіт, лист само оцінювання, підручник Г. Бевз „Алгебра 9".

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація знань з теми.

ІІ. Постановка цілей і задач уроку

Чого ви очікуєте від уроку?

Я очікую злагодженої роботи в групах, взаємодопомоги, взаємоповаги, добрих результатів.

В зошитах на полях, покажіть свій настрій на уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Вправа „Мікрофон"

Девіз: „Знання збираються по краплині, як вода в долині".

Учні відповідають по черзі, передаючи мікрофон. Відповідати має право лише той, у кого в руках мікрофон. Учні повинні відповідати швидко і чітко на поставлене запитання (вірша відповідь - фішка - 1 бал).

Запитання для учнів.

1. Сформулюйте правило означення арифметичної прогресії.

2. Чому прогресія називається арифметичною?

3. Що таке d?

4. Як знайти d?

5. За якою формулою знаходять будь-який член арифметичної прогресії?

6. Що означає формула An = An-1 + d?

7. Як знайти суму членів арифметичної прогресії?

8. Коли прогресія є зростаючою?

9. Коли прогресія спадна?

10. Сформулюйте властивість арифметичної прогресії.

Учитель проводить підсумок цього етапу уроку.

IV. Узагальнення, систематизація та корекція знань, вмінь і навичок учнів

Робота в групах.

Девіз: „Один розум добре, а декілька - краще".

Учні розподіляють на групи та розподіляють обов'язки: спікер, секретар, консультант, доповідач.

Кожна група має свій номер.

Перед тим як розпочати роботу, ознайомити учнів з правилами роботи та обов'язками.

Розв'язуємо завдання в групах. Кожна група отримує своє завдання (два варіанти) - 15 хвилин.

Варіант І

1. а5 = 32,

а8 = 41

Знайти а1

2. а1 = 8,

d = -4

Знайти S7

Варіант ІІ

1. а3 = 2,

а6 = 8

Знайти а1

2. а1 = 10,

d = 2

Знайти S8

Варіант ІІІ

1. а1 = 6,

d = -2

Знайти а7

2. а1 = 64,

d = 8

Знайти S9

Варіант IV

1. а4 = 19,

а8 = 35

Знайти а1

2. а1 = 6

а12 = 50

Знайти S12

Варіант V

1. а1 = 9,

d = -6

Знайти а7

2. а1 = 4,

а9 = 36

Знайти S8

 

Перевірка.

Спікер команди підраховує бали учнів своєї команди. Секретар команди заносить результати до листа самооцінювання.

V. Розв'язування вправ

Вправа „Мозковий штурм".

Учитель пропонує завдання.

Завдання.

Знайдіть суму п'ятнадцяти перших членів арифметичної прогресії

n), якщо а3 + а5 + а7 = 60, а5 * а6 = 300

За правильну пропозицію розв'язку учень отримує 1 бал, а за правильний розв'язок - 4 бали.

VI. Проект „Математика із зірками"

Вибираємо зірок. Зоряна пара утворюється з груп, які на той момент набрали більшу сумарну кількість балів. Пари виконують одне і те саме завдання. Пара, яка набрала найменше число балів, вибуває із ігри.

Завдання.

Сума перших п'ятнадцяти членів арифметичної прогресії дорівнює 20, а сума перших дванадцяти членів на 6 менше. Знайти суму перших 27 членів.

VI. Підбиття підсумків уроку

„Рефлексія".

Учні підсумовують свою роботу, висловлюють думки щодо здійснення своїх очікувань. Листи само оцінювання здаються вчителеві, який підбиває підсумок уроку, оголошує оцінки.

VII. Подача домашнього завдання

№ 740 (в), № 744, с. 136.

Автор: Л. Крикунова