659
Оцініть публікацію

Виховання громадянина на уроках математики

Сучасна освіта передбачає на відродження національної гідності, патріотизму і громадянської позиції кожної людини, її самореалізацію в матеріальній і духовній сферах суспільного життя. Досягти цієї мети можна, забезпечивши школярами засвоєння базових знань з предметів природничо-математичного цик лу, та соціалізацію особистості.

На уроках математики та в позаурочний час можна стимулювати громадянську свідомість шляхом розв'язання задач економічного та екологічного змісту.

Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, соціально орієнтованої держави органічно пов'язаний із становленням громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та свідомості народу.

Актуальність громадянського виховання зумовлюється процесом відродження нації. Воно відіграє особливу роль ще й тому, що покликане сприяти формуванню особистості та залученню її до суспільного життя.

Важливе місце в громадянському вихованні посідає громадянська освіта. Це навчання, спрямоване на формування знань про права і обов'язки людини, соціально-політичної компетентності особистості у суспільній сфері, економічної освіченості і здатності керуватися відповідними знаннями в умовах кардинальної перебудови суспільства. Громадянське виховання поєднує в собі громадянську, політичну соціалізацію:, я - громадянин країни, і повинно виховуватись в людини ще з дошкільного віку.

Школа ж покликана формувати громадянську свідомість учнів під час вивчення всіх навчальних предметів, і математики зокрема. Адже виховання особистості відбувається не тільки при виконанні самостійної роботи, розв'язуванні та конструюванні задач і вправ. Ставлячи дидактичну мету вчитель добирає завдання виховного змісту.

В процесі вивчення математики велика увага приділяється економічному вихованню учнів. На уроках та в позаурочний час, розв'язуючи задачі з економічним змістом, вчитель формує уміння оперувати економічними категоріями: норма часу, норма виробітку, продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, прибуток, якість продукції, а також виховує бережливість, учить оцінювати економічну ефективність технологічних процесів, аналізувати результати впровадження нових технологій.

Під час розв'язування задач треба не лише формувати первинні знання економіки, а й проводити бесіди виховного характеру, та переконувати дітей, що економічні знання дадуть змогу краще адаптуватися в умовах ринкових відносин, впровадження фермерства, нових форм господарювання.

Наводимо приклади задач економічного та екологічного змісту, які, крім математичної ідеї, носять елементи громадянського виховання. Розв'язування задач такого типу активізує пізнавальний інтерес учнів, дає додаткову інформацію щодо поєднання навчання з практикою сучасного господарювання, підвищує обізнаність учнів з практичними питаннями, сприяє їх підготовці до життя в умовах демократичного суспільства, виховує справжнього господаря землі.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. 5 КЛАС

1. У класі 10 лампочок по 100 Вт кожна. Якщо вони горітимуть марно 1 годину, то буде втрачено 1 кВт/год електроенергії. У нашому районі понад 420 класів. Чому дорівнюватимуть втрати електроенергії в межах району?

2. Вторинна переробка 1 т паперу зберігає близько 30 000 л води і 6 т деревини. Підрахуйте, скільки збережеться води і деревини, якщо ви здасте 40 кг макулатури?

3. Щороку землі України втрачають близько 24 млн. т гумусу. Підрахуйте, скільки гумусу втрачається на території нашого сільськогосподарського кооперативу, якщо площа орних земель 1200 га? Площа орних земель України - 33 080 тис. га.

4. Якщо учень нашої школи збереже за чверть один зошит, країна збереже від вирубування 45 га лісу. Яка площа лісу буде збережена, якщо кожний учень за рік збереже 6 зошитів? У школі навчається 123 учні.

5. Учень правильно розв'язав 4 задачі та 3 приклади і разом одержав 11 балів. Скільки балів нараховувалось за правильно розв'язану задачу і правильно розв'язаний приклад, якщо задача оцінювалась на один бал більше, ніж приклад?

6. Запаси нафти в Україні - 125 млн. т. Розрахуйте, на скільки років вистачить цих ресурсів при умові, що їх щорічний видобуток становить 5 млн. т ?

7. Собівартість 1 ц молока у місцевому сільськогосподарському кооперативі 40 грн. Заготівельна ціна молока 80 грн. За 1 ц. Який прибуток одержить кооператив, якщо ним за рік реалізовано 2500 т молока?

8. При закладанні силосу в бурти СКА "Матюші" заощаджено на кожній тонні 3 грн. Якої економії досягнуто в СКА "Матюші", якщо в буртах заготовлено 15 000 т силосу ?

9. Кращі доярки СКА "Матюші" надоюють від кожної закріпленої за ними корови по 500 л молока при собівартості 40 грн. за один центнер. Визначити чистий доход, одержаний СКА "Матюші" від продажу молока, яке надоїли кращі доярки, якщо закупівельна ціна молока, зданого першим сортом, становить 85 грн. за 1 ц.

10. Площа стін і дна каналу зрошувальної системи з прямокутним перерізом становить 6000 кв. м. Якими мають бути розміри перерізу, щоб об'єм води в каналі, довжина якого 1 км, був найбільшим?

11. Один гектар полезахисної смуги шириною 10м захищає поле площею 25-30 га та на кожному гектарі сприяє збільшенню врожаю на 3-4 ц. На скільки центнерів збільшиться врожай на всій захищеній площі?

12. Як зміниться кількість вуглекислого газу на кінець уроку, якщо в кімнаті 20 чоловік і кожен з них у середньому протягом однієї хвилини виділяє у процесі дихання 250 мл СО2.

13. На побутові потреби за добу в середньому витрачається 250 л води (для м. Києва). Вирахуйте, скільки витрачатиметься води за місяць (рік)?

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

14. Обчисліть, скільки енергії було витрачено при написанні контрольної роботи, враховуючи такі дані: під час писання на 1 кг маси людина витрачає 6,3 кДж на 1 год.

15. Маса консервної банки з білої бляхи становить 0, 0072 кг. На виготовлення цієї банки йде 1,6 г олова. Яку кількість заліза і олова можна дістати з кожних 100 млн. консервних банок, якщо у виробництво повернути, принаймні, половину ? (З кожної старої банки можна повернути половину затраченого на неї олова).

16. За одну хвилину двигун вантажного автомобіля "3ІЛ-130" в холостому режимі спалює 25 г палива. Скільки палива витратить він, якщо працюватиме в холостому режимі 0,5 год.; 1,5 год.?

17. Багато деревини і відходів її переробки йде на виробництво картону. із 3,4 куб. м лісових відходів виготовляють 1 т картону, що замінює 14 куб. м деревини, яка витрачається на виробництво тари. Скільки кубічних метрів деревини буде збережено, якщо для виготовлення картону використали 140 куб. м відходів?

18. Цівка води товщиною в сірник дає за добу втрату 480 л. Скільки води буде втрачено, якщо 100 чоловік не до кінця закрутять крани ? Скільком жителям вистачить цієї води на добу, якщо мінімум використання води для однієї людини 6 л?

19. До ферми потрібно підвести водопровід, довжина якого 167 м, Є труби, довжина яких 5 і 7 м. Скільки треба використати труб двох видів щоб була найменша кількість з'єднань ? (Труби доцільно не розрізувати)

20. На виготовлення 800 зошитів потрібно 68,8 кг паперу. Скільки паперу потрібно на виготовлення 1200 зошитів?

21. Скласти кошторис на ремонт класної кімнати, якщо потрібно побілити стіни і стелю, а також пофарбувати підлогу. Вартість побілки така: стіни - 0,03 грн. за 1 кв. м, стеля - 0,06 грн. за 1 кв. м, підлога - 1,03 грн. за 1 кв. м.

22. Засік у формі прямокутного паралелепіпеда має довжину 12 м і ширину 8 м. У цей засік насипано зерна до висоти 1,6 м. Для того, щоб визначити, скільки важить зерно в засіку, зробили ящик довжиною 0,5, шириною 0,5 м, висотою 0,4 м, наповнили зерном і зважили його. Скільки зерна в засіці, якщо в ящику вмістилося 80 кг зерна ?

23. Знайти виробіток трикорпусного плуга за 8 годин роботи, якщо швидкість трактора 5 км/год, захват одного корпусу 35 см, а непродуктивна втрата часу становить 0,1 всього витраченого часу. (Відповідь округлити з точністю до 0,1 га).

24. 100 куб. м повітря містить 21 куб. м кисню. Визначити об'єм кисню у вашій класній кімнаті, довжина якої 8 м, ширина 6 м, висота 3,5 м.

25. Під час кладки цегляних стін із швів витискується розчин, який скріплює цеглу. Якщо цей розчин зібрати і використати повторно, то на кожному 1 куб. м кладки можна заощадити 200 куб. см розчину. Скільки гривень може зекономити за рахунок збирання розчину будівельна бригада, зробивши 5,2 тис. куб. м кладки ? (1 куб. м розчину коштує 105 грн.).

26. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС забруднено 6,6 млн. га сільськогосподарських угідь. Встановіть частку цих земель від площі сільськогосподарських угідь України, що дорівнює 41 854 тис. га.

27. Хімічне прополювання 1 га посівів кукурудзи тракторним обприскувачем коштує 4 грн. 80 коп., а прополювання вручну - 21 грн. ЗО коп. Скільки гривень заощадить агрофірма, замінивши прополювання кукурудзи вручну - хімічним, на площі 1200 га ?

28. Загальна площа сільськогосподарських угідь місцевого кооперативу близько 2000 га. Встановіть, скільки землі припадає на кожного жителя села Матюші, якщо кількість населення 1370 чоловік ?

29. Площа посівних земель нашого СКА "Матюші", відведена під зернові культури, становить 840 га. Третя частина цієї площі зайнята під посів озимої пшениці, решта порівну розділена між посівом ячменю і кукурудзи. Через використання посівного матеріалу з певним вмістом мікропошкоджень втрати озимої пшениці становлять 2,5 ц з одного гектара, втрати ячменю і кукурудзи - 1,4 та 2,3 ц з одного гектара відповідно. Визначити загальні втрати врожаю зернових культур.

30. На одному квадратному метрі поля, на якому збирали пшеницю, втрачено 2 колоски. В одному колоску 12 зернин (маса однієї зернини становить 0,5 г). Які втрати зерна, якщо площа поля, засіяного пшеницею, становить 500 га ? Яка частина врожаю втрачена, якщо врожайність дорівнює 56,5 ц пшениці з одного гектара ?

31. Витрата корму на кожну бджолину сім'ю в грудні становить 850 г, в січні - на 200 г більше, ніж у грудні, у лютому на 310 г більше, ніж у січні, а в березні на 1 кг 700 г більше, ніж у грудні. Скільки меду потрібно для годівлі однієї бджолиної сім'ї на 4 місяці?

32. СКА "Матюші" з площі 500 га зібрав 56,6 ц пшениці з кожного гектара, кукурудзи з площі 60 га по 60 ц з гектара, а гречки з площі 40 га по 15 ц зерна. Скільки всього зерна зібрали в СКА "Матюші"?

33. Переробка однієї тонни макулатури дає можливість зекономити 4 куб. м деревини, електроенергії на 2,5 грн., технічної пари на 2,7 грн. Скільки буде зекономлено згаданих матеріалів у результаті переробки 500,5 т макулатури?

34. У класі 9 лампочок по 100 Вт кожна. Якщо вони марно горітимуть 1 годину, то буде втрачено 0,9 кВ/год. електроенергії. В нашій школі 10 класних кімнат. Чому дорівнюватимуть втрати електроенергії за 2 години непродуктивної роботи лампочок ? Скільки додатково грошей потрібно заплатити, якщо 1 кВ/год. коштує 14,4 коп. ?

35. Сільськогосподарський кооператив виділив під кормові культури 100 га поля, вирішивши використати цю землю під посіви кукурудзи і люцерни. Як розподілити площу між цими культурами, якщо врожайність кукурудзи на силос 500 ц/га, а люцерни 360 ц з 1 га, щоб зібрати 4160 т ? Яка площа може бути засіяна кукурудзою ?

36. Для виготовлення шаф і столів є 25 куб. м деревини. Вихід деревини та прибуток на один такий виріб становить:

Скільки шаф виготовить кооператив і який прибуток отримає, якщо потрібно виготовити 60 столів, а з решти деревини - шафи?

РІВНЯННЯ, МАСШТАБ

37. Садити фруктові сади рекомендовано так, щоб кількість яблунь, груш і кісточкових дерев відносились як 10:3:7. Скільки яблунь, груш і кісточкових дерев вам потрібно закупити для посадки дерев на прямокутній ділянці розміром 95 х 60 м.

38. Норма висіву ярої пшениці 0,18 т на 1 га. Скільки пшениці потрібно буде для засіву прямокутної ділянки, розмір якої на плані з масштабом 1:10 000 дорівнюють 10см х 8см?

ВІДСОТКИ. 6-й КЛАС

39. Концентрацією розчину називається відношення кількості розчиненої речовини до кількості розчину. У 2 л води розчинено 40 г солі. Знайдіть концентрацію розчину.

40. Якщо зерно повної стиглості залишити на полі протягом 5 днів, то з кожним днем втрачатиметься 1% зерна. Визначити можливі втрати урожаю зерна з поля площею 200 га за 5 днів, коли урожайність дорівнює 50 ц з гектара.

41. Одна 100-ватна лампочка дає на 20 % більше світла, ніж дві 60-ватні. Підрахуйте, скільки заощадиться електроенергії, якщо вдома ви поміняєте лампочки в люстрах?

42. Норма намолоту пшениці комбайнера у жнива 2000 року за один робочий день становила 40 т пшениці, а поденна оплата 30 грн. За перевиконання норми виробітку комбайнер отримував додаткову оплату 50 % за кожну тонну намолоченого зерна. Скільки гривень становить додаткова оплата комбайнера, якщо за 15 робочих днів він намолотив 780 т?

43. Кількість великої рогатої худоби СКА "Матюші" на протязі трьох років змінювалась так: 1998 р. - 1750 голів, 1999 р. -1813 голів, 2000 р. - 1820 голів. Виразити у відсотках річний приріст поголів'я худоби і побудувати стовпчасту діаграму.

44. Добовий приріст теляти в середньому 750 г. Якщо кожної доби до його корму додавати 200 г кормових дріжджів, то приріст його маси буде на 23% більший від звичайного. Який приріст маси за рахунок додавання кормових дріжджів дасть стадо телят в 300 голів протягом п'яти місяців?

45. Природна втрата зерна при зберіганні його протягом 3-6 місяців в елеваторі становить 0,08%, на складі насипом - 0,12%, на площадці - 0,18%. Визначити втрати при зберіганні 100 т зерна в кожному із зазначених місць. Скільки зерна буде втрачено при зберіганні на складі і на площадці окремо порівняно із втратами на елеваторі?

46. За планом підприємство мало щомісяця витрачати по 1500 т вугілля. Завдяки режиму економії заощаджено 3 % місячної норми вугілля, причому 40 % заощадженої суми витрачено на премії робітників, а решту - на фонд підприємства. Який доход підприємства за рахунок економії палива, якщо 1 т вугілля коштує 180 грн.?

47. Із загального обсягу вод, що скидається у природні водойми, найбільшу частку неочищених вод має м. Київ - 60 %. Встановіть обсяг цих вод, якщо загальний об'єм - 8915 млн. куб. м.

48. Добовий приріст маси телят становить в середньому 500 г. Якщо кожної доби до його корму додавати 200 г концентратів, то приріст маси збільшиться на 15 % від звичайного. Який приріст маси телят за рахунок додавання концентратів дадуть телята протягом 6 місяців, якщо їх в СКА "Матюші" 600 голів?

49. Щоб виготовити 1 т паперу, потрібно витратити 5 куб. м ділової деревини. Школярі зібрали 2 т макулатури, з якої можна одержати 75 % чистого паперу. Скільки куб. м деревини буде заощаджено й скільки га лісу збережено від вирубування, якщо запас ділової деревини на 1 га становить 130 куб. м?

50. За 1999 рік СКА "Матюші" одержав 759 тис. гривень прибутку. Від тваринництва 37,6%, вирощування зернових 12,6%, цукрових буряків - 43%, решту від вирощування інших видів. Визначити прибуток СКА "Матюші" від кожної галузі.

51. Знайдіть площу підлоги і площу всіх вікон (світлову площу). Скільки відсотків становить світлова площа відносно площі підлоги ? Чи відповідає це санітарній нормі, якщо санітарна норма становить 55% ?

52. При відгодівлі свиней цілим, крупно-розмеленим і дрібно розмеленим зерном засвоюється 60 %, 80 % і 85 % поживних речовин, які є в кормах. Яку кількість крупно-розмеленого або дрібно-розмеленого зерна можуть замінити 34 кг цілого зерна?

53. Оператори машинного доїння місцевого господарства надоюють за рік по 160 т молока від закріплених за ними корів. Реалізаційна ціна за один літр молока становить 64 коп. За надоєне молоко кожний з них отримує 2 % додаткової оплати. Скільки грошей додаткової оплати одержить оператор за надоєне молоко?

54. При проходженні через лісову смугу швидкість вітру зменшуєтьс на 30-40%. Визначити швидкість вітру у відкритому степу, якщо в районі лісової смуги вона дорівнює 4,2 м за секунду. Чи переноситиме цей вітер у відкритому степу середньої величини пісок, якщо для перенесення піску достатня швидкість вітру 5-7 м за секунду?

55. СКА "Матюші" намітив план розширення посівних площ і впровадження нової сівозміни. До виконання плану зернові культури становили 80 % усіх посівів, кормові - 14 %; під технічні культури відведено 250 га, а під картоплю і овочеві культури 20 га. Після виконання плану зернові культури повинні становити 70 % усіх посівів, кормові (з горохом) 20 %; технічні культури займатимуть 550 га, а картопля і овочеві культури - 45 га. Визначити посівні площі кожного виду культур до виконання і після виконання плану.

Побудувати діаграму.

56. Суходіл займає 59 %, вода займає 71 %, земної поверхні. У північній півкулі суходіл займає 39 %, вода - 61 % поверхні, а в південній півкулі суходіл займає 19%, вода - 81 % поверхні. Знайти площу, яку займає суходіл і вода на земній кулі та окремо в кожній півкулі, якщо поверхня земної кулі наближено дорівнює 510 млн. кв. м.

Побудуйте три секторні діаграми, використовуючи транспортир.

57. Посівні площі в місцевому господарстві розподілені так: вся посівна площа, га - 2000; зернові культури, га - 900; технічні культури, га - 370; кормові культури, га - 723.

Скільки відсотків становила кожна культура до всієї посівної площі ? Побудуйте секторну діаграму.