586
Оцініть публікацію

Стаття «Активізація розумової діяльності учнів при доведенні стереометричних тверджень»

У статті визначені умови активізації розумової діяльності учнів при розв’язуванні задач на доведення стереометричних тверджень. Основними напрямами активізації навчання доводити твердження є мотивація діяльності, забезпечення прикладної спрямованості теоретичних знань, використання проблемних ситуац ій, добір усних вправ, опорні схеми, прийоми вироблення вмінь аналізувати структуру задачі і застосовувати методи розв’язування
Попередній перегляд

Триває завантаження