434
Оцініть публікацію

"Нерівності". Уроки з використанням комп'ютерних технологій

У Концепції загальної середньої освіти зазначено: "Освіта XXI століття - це освіта для людини... XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення д ля економічного і соціального поступу країни.".

В галузі шкільної освіти взято курс на гуманізацію і демократизацію навчання, а головною його метою стає розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.

Одним із напрямків формування особистості школяра як творчої, розвитку позитивних якостей кожного учня, його потенційних можливостей є впровадження інформаційних комп'ютерних технологій (далі ІКТ) у навчальний процес.

Ще Блез Паскаль зазначав, що предмет математики є таким серйозним, що зробити його цікавим не тільки можна, а й треба. Тому на уроках математики комп'ютер є доцільним засобом навчання і ефективним помічником учителеві у вирішенні проблем викладання математики.

Застосування програмних засобів навчання математики, з урахуванням інтересів і здібностей учнів сприятиме становленню всебічно розвиненої особистості. Нова організація навчальної діяльності учнів, яка ґрунтується на запровадженні у навчальний процес ІКТ, змінює джерела навчальних відомостей, і, в першу чергу, навчальну книгу. Крім традиційних друкованих підручників, у навчанні математики ширше застосовуються підручники нового типу: програмовані, мультимедійні, електронні.

Пропоную добірку уроків алгебри в 9 класі по темі «Нерівності» з використанням комп'ютерних технологій, під час проведення яких використовується програмний засіб "Бібліотека електронних наочностей „Алгебра 7-9 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів" (створений для комп'ютерної підтримки уроків алгебри у 7 - 9 класах загальноосвітньої школи по заказу Міністерства освіти і науки України Херсонським державним університетом), програма PowerPoint та  редактор тестів Test W2.

Уроки розраховані на проведення з неоднорідним по успішності класом (25-30учнів) у комп'ютерному класі (по 2 учні за комп'ютером)

При проведенні уроків мається на увазі, що учні знають вже прийоми роботи з вказаними комп'ютерними програмами. Для слабо підготовлених дітей необхідно більше приділити уваги технології роботи з комп'ютером.

Теми уроків:
Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.
Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу
Почленне  додавання і множення нерівностей

Автор: А.І. Каща, вчитель-методист вищої категорії, Лебединська ЗОШ І-ІІІ ст.№5

Для перегляду завантажте файл.

Попередній перегляд

Триває завантаження