492
Оцініть публікацію

Розв'язування нестандартних задач

Напрям: природничо-математичний

Профіль: математичний

Пояснювальна записка

Факультативні заняття з математики напрямлені на розширення, поглиблення та корекцію знань учнів з математики у відповідності до їх п отреб, а також підвищення пізнавальної діяльності.

Пропонована програма призначена для організації роботи з учнями, які навчаються за різними профілями та мають бажання добре підготуватися до серйозного випробування з математики та успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання.

Програма факультативного курсу допомагає розширити вивчення програмового матеріалу, доповнити базову програму з математики новими темами, забезпечити повторення всього курсу математики, посилити практичну сторону застосування теоретичних знань при розв'язуванні задач різного рівня складності.

Вивчення курсу "Розв'язування нестандартних задач" сприятиме розвитку науково-теоретичного мислення та виробленню практичних навичок застосування математичного апарату до розв'язування завдань державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Одним із головних завдань курсу є забезпечення умов для досягання кожним учнем практичної компетентності.

Мета курсу:

 • розвиток математичних здібностей учнів;
 • формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури;
 • вироблення навичок самостійної роботи при розв'язуванні задач;
 • перенесення засвоєних знань на розв'язування складних та нестандартних задач;
 • якісна підготовка до незалежного зовнішнього тестування з математики.

Після вивчення курсу учні повинні знати:

 • математичні факти;
 • основні алгоритми та методи розв'язування алгебраїчних та геометричних  задач з необхідним обґрунтуванням;

Після вивчення курсу учні повинні вміти:

 • оволодівати необхідною інформацією для розуміння постановки математичної задачі;
 • проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
 • розв'язувати завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
 • використовувати набуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях;
 • узагальнювати й систематизувати набуті знання;
 • самостійно розв'язувати нестандартні задачі і вправи;
 • приймати рішення та вибирати оптимальне.

Для реалізації програми рекомендована кількість годин:

 • 10 клас 1 год на тиждень, 35 год на рік
 • 11 клас 1 год на тиждень, 30 год на рік

Для 11 класу пропонується 30 годин на рік з урахуванням термінів проходження зовнішнього незалежного тестування.

Автор: Т.В.Русецька, вчитель математики вищої категорії, загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 11, м. Сміла

Для перегляду завантажте файл.

Попередній перегляд

Триває завантаження