Розробка уроку "Інтеграл та його застосування" з математики в 11-му класі

План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, навчальна мета якого – узагальнити й систематизувати основні поняття, властивості та формули інтегрального числення; формувати вміння й навички при застосуванні набутих теоретичних знань, навички використовувати визначений інтеграл для обчислення площ плоских фігур та об'ємів тіл обертання; навчитись обчислювати визначені інтеграли, застосовуючи формулу Ньютона-Лейбніца
Попередній перегляд

Триває завантаження