Розробка уроку "Знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку"

План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, навчальна мета якого – перевірити знання формул для знаходження похідної та вміння застосовувати методи диференційного числення до розв’язування прикладних задач, уміння складати алгоритм розв’язування прикладних задач
Попередній перегляд

Триває завантаження