1220
Оцініть публікацію

Класичне та статистичне означення ймовірності. Залежні та незалежні події. Операції над подіями. Теореми додавання та множення ймовірностей

Навчальна мета – формувати поняття події, випадкової події, вірогідної події, неможливої події, розглянути основні теореми множення та додавання та наслідки з них, дати класичне та статистичне означення ймовірності; учити знаходити ймовірність рівноможливих подій у найпростіших випадках
Попередній перегляд

Триває завантаження