Дільники натурального числа. Прості та складені числа.

Мета уроку: дати поняття простих і складених чисел; систематизувати знання учнів про зміст дії ділення натуральних чисел; доповнити уявлення учнів про властивості ділення натуральних чисел та про поняття "дільник числа", "кратне числу", "прості і складені числа"; ознайомити учнів з ознаками подільно сті.
Попередній перегляд

Триває завантаження