274
Оцініть публікацію

Комп’ютерна підтримка контролю знань із математики у 5 класі

За 120 років існування тестології накопичено значний досвід використання тестів у різноманітних сферах людської діяльності, в тому числі й освіті. В Україні цей спосіб оцінювання став актуальним завдяки його широким можливостям: здатності охоплювати значний обсяг навчального матеріалу, об’єктивно сті процедури оцінювання, врахуванні індивідуальних особливостей учнів, уведенню незалежного оцінювання як форми підсумкового контролю якості підготовки випускників. З огляду на це, створення інструментарію для виявлення знань і вмінь учнів шляхом тестування є актуальним. Комп'ютерне тестування успішності надає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; системності перевірки й оцінки знань; тематичності; диференційованої оцінки успішності навчання; однаковості вимог; принцип об'єктивності.

У школі-ліцеї № 24 м. Луганська для дисциплін інформатика, математика (алгебра, геометрія), географія, англійська мова почато розроблення тестових завдань для вхідного, поточного, та підсумкового контролю якості знань за допомогою комп’ютера. Виконування таких завдань ставить метою перевірити знання учнів,  вчити роботі з тестовими завданнями різних типів, сприяє формуванню інформаційної культури.

Програми-конструктори тестів (Test-W, ADTester, MyTest та ін.) прості у використанні, оснащені зручним інтерфейсом, від вчителя та учня не вимагають значного обсягу спеціальних знань з інформатики, програмування тощо.  Крім того можна розробляти тести різних рівнів складності з будь-яких навчальних предметів, використовуючи питання текстового, аналітичного, графічного характеру або питання у вигляді малюнків і оцінювати їх різним балом. Учитель має можливість змінювати кількість тестових завдань, а також час, за який учень повинен відповісти на встановлену кількість питань. Вибір питань, які пропонуються, програма здійснює випадково із загальної кількості завдань. Початок тестування реєструється таймером, час відповідає санітарним нормам згідно з віком дітей. У деяких програмах по закінченню тесту перед учнем одночасно виводяться всі завдання з відповідями. Учитель вносить дані про проходження  тестових завдань в журнал.

Автор: Хараб Є. С., учитель інформатики та математики, Луганський НВК "Школа-ліцей № 24".

Завантажити>>>

Попередній перегляд

Триває завантаження