Розробка заходу "Брейн-ринг"

Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого – повторити та систематизувати вивчений матеріал з математики; активізувати і стимулювати розумову і пізнавальну діяльність учнів; формувати вміння знаходити раціональний шлях розв'язування задач; критично оцінювати результати досягнутого; чіт ко і зрозуміло висловлювати свої думки; концентрувати увагу, розвивати уяву; виховувати наполегливість, цілеспрямованість, активність, самостійність.
Попередній перегляд

Триває завантаження