Тестові завдання "Розв'язування рівнянь та систем рівнянь з двома змінними"

Матеріал на заявлену тему подається з метою – закріпити вміння і навички учнів з даної теми; перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу та вироблення умінь і навичок з теми, передбачених програмою з математики.
Попередній перегляд

Триває завантаження