Презентація "Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів"

Презентація подається з метою – узагальнити та cистематизувати набуті навички з теми "Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів"; сформувати навички контролю та самоконтролю виконання вправ; розвивати логічне мислення; привчати учнів працювати творчо і самостійно; у даній презентаці ї показано використання інтерактивних методик і технологій навчання на уроках математики.
Попередній перегляд

Триває завантаження