Розділові знаки в реченнях із звертаннями, вставними словами. Урок з української мови для 8 класу

Розробка компетентнісно-орієнтованого уроку узагальнення та систематизації знань на заявлену тему у 8 класі. Мета - закріпити вміння розрізняти звертання та вставні слова; виробляти навички вживання необхідних розділових знаків; зрозуміти їх функцію в усному й писемному мовленні; познайомити з особл ивостями мовного етикету українців
Попередній перегляд

Триває завантаження