2645
Оцініть публікацію
5 з 5 на основі 2 оцінок

Роздум. Усний переказ тексту-роздуму

Мета: вдосконалювати в учнів уміння складати розповідь у формі роздуму, формувати вміння правильно висловлювати думки, творчо мислити; виховувати любов до мови.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Зв'язне мовлення.

1. Бесіда з учнями.

Пригадайте, які типи мовлення ми вже вивчили? Що ви можете сказати про опис, розповідь, роздум? Де найбільше ви їх можете зустріти?

2. Розповідь учителя.

Роздум буває розгорнутий і стягнений.

Розгорнутий роздум складається з трьох частин: у першій висловлюється основна думка, яку потрібно довести - тези. У другій наводиться доказ (або кілька доказів) на підтвердження тези. У третій міститься висновок.

Стягнений роздум складається з двох частин: тези та доказу.

Теза та доказ, як правило, поєднуються словами: тому що, через те, що.

Висновок може поєднуватися словами: отже, таким чином.

3. Прочитати. Який тип мовлення покладено в основу висловлювання? Вказати роздуми розгорнуті і стягнуті. У кожному з них визначити складові частини.

Сім'я

Як і інші народи, необхідною умовою життя кожної людини українці завжди вважали сім'ю, тому що саме вона складала його господарську та моральну основу. Отже, до родини в Україні завжди ставились з великою повагою та пошаною

Здавна в українській родині існував чіткий розподіл обов'язків між усіма її членами, через те, що налагодженість побуту та створення сімейного добробуту залежали саме від цього. (З журналу).

4. До кожної з поданих тез дібрати доказ (або кілька доказів). Усно побудувати роздуми-доведення (розгорнуті й стягнені).

Найріднішою людиною для кожного є мати, тому що... .

Наймудріший у світі комп'ютер не замінить людині книг, через те що... .

Крім роздуму-доведення існує роздум-пояснення.

Роздум-пояснення складається тільки з тези, яка сприймається як істина, тому не потребує жодного доведення. Тому й доказів цей вид роздуму не потребує.

Роздум-доведення відповідає на питання "що це таке"? Зразком роздуму-пояснення може бути стаття тлумачного словника або будь-якого довідника.

Спільним для обох видів роздумів - доведення або пояснення - є те, що в центрі їх уваги - зв'язки між предметами та явищами, які встановлює людина.

5. Прочитати. Яке питання можна поставити до висловлювання в цілому? Які тези (у даному разі думки, що сприймаються як істинні) подано в тексті? Зробіть висновок: який вид роздуму покладено в основу висловлювання?

Хліб - найпопулярніша, найбільш значуща складова частина слов'янського харчування. Здавна він є символом добробуту, гостинності, хлібосольства.

Хліб - один з атрибутів українських обрядів. Без хліба не обходиться жодне календарне чи трудове свято.

Хліб уособлює повагу до праці й людини праці, кращі моральні засади. (З етнографічного довідника).

6. Прочитати. Довести, що обидва висловлювання є роздумами. Вказати роздум-доведення (визначивши в ньому тезу, доведення та висновок) і роздум-пояснення (визначивши в ньому тезу, що сприймається як істинна). Що спільного і що відмінного між цими видами?

Народна медицина - це комплекс рецептів і прийомів лікування, що складалися в народному середовищі і передавалися від покоління до покоління. Вона має чималий арсенал лікувальних засобів.

Основним видом лікування широкого загалу протягом століть була саме народна медицина, тому що фахова медицина до українського села почала доходити не раніше другої половини XIX століття. Отже, народні цілителі традиційно мають в народі авторитет.

7. Прослухати текст, з'ясувати його тему й основну думку. Які типи мовлення покладено в основу тексту? Вказати в тексті роздум-доведення (визначивши його складові частини) та роздум-пояснення (визначивши тезу). Вказати фрагмент тексту, що є розповіддю про діяльність козацького ватажка. За колективно складеним планом усно переказати текст.

Байда

Дмитро Байда-Вишневецький - відважний воїн, здібний полководець, ватажок українського козацтва. Саме він збудував найперше військове укріплення на острові Хортиця на Запоріжжі. Саме він у середині XVI століття згуртував розпорошені до того козацькі загони в єдину силу.

Під командуванням Дмитра Вишневецького козаки не тільки давали відсіч нападникам. Мужній Байда організовував походи козацьких загонів у володіння татарського хана та в район турецьких фортець на Дніпрі.

Чому ж Дмитра Вишневецького прозвали в народі Байдою? Так прозивали наших козацьких мудреців, чарівників, характерників. Древньою мовою санскрит "байда" означає "лікар", "цілитель", той, хто зумів зцілити себе й може допомогти іншим. Від того ж кореня походить і слово "байдужий" - тобто спокійний, розсудливий, такий, що володіє великою внутрішньою силою.

Ім'я Байди Вишневецького обезсмертила народна пісня. Доки співатимуть українці про подвиги своїх відважних лицарів, не буде переводу козацькому роду. (З журналу, 131 сл.).

План

1. Вишневецький - ватажок, воїн, полководець.

2. Козацькі походи на ворога.

3. Чому Вишневецького в народі прозвали Байдою?

4. Козацькому роду не буде переводу.