Цикл уроків із теми „Речення з однорідними членами речення” з української мови у 8-му класі

Подано систему уроків на такі теми: "Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення", "Кома при однорідних членах речення", "Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах", "Однор ідні та неоднорідні означення", " Узагальнення і систематизація знань з теми "Речення з однорідними членами", "Контрольна робота з теми «Речення з однорідними членами речення"
Попередній перегляд

Триває завантаження