Розробка уроку «Звертання. Розділові знаки при звертаннях» з української мови у 8-му класі

Протягом уроку учні на багатому літературному й фольклорному матеріалі відпрацьовують уміння знаходити звертання в реченні; аналізувати виражальні можливості речень зі звертаннями в тексті; правильно ставити розділові знаки при звертаннях та обґрунтовувати їх постановку; знаходити й виправляти помил ки на вивчені правила; правильно конструювати й інтонувати речення зі звертаннями; використовувати виражальні можливості речень в усному й писемному мовленні
Попередній перегляд

Триває завантаження