Методичні матеріали «Робота з лексичними синонімами на уроках української мови» в 6-8-му класах

Представлено науково-теоретичну довідку, методичні вказівки, систему вправ і добірку тестових завдань, які знадобляться вчителеві під час опрацювання лексичних синонімів на уроках з лексикології, фразеології та морфології. Запропоновані матеріали покликані забезпечити збагачення синонімічного словни ка учнів і вироблення вмінь користуватися синонімами. Ілюстративний матеріал для вправ і тестових завдань дібрано з художньої літератури та народнопоетичної творчості
Попередній перегляд

Триває завантаження