Розробка уроку «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології» з української мови в 10-му класі

Засвоєння ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в учнів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки з художніх текстів як засоби мовленнєво-комунікативного дидактичного ма теріалу сприяють формуванню навичок учнів аналізувати, зіставляти й порівнювати мовні явища в різних стилях мовлення
Попередній перегляд

Триває завантаження