Розробка уроку «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні» з української мови у 8-му класі

План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого - вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички вживати їх в усному і писемному мовленні; розвивати логі чне мислення, спостережливість, самостійність суджень, уяву, уміння презентувати результати своєї роботи; виховувати культуру мовлення, заохочувати до самостійності в роботі
Попередній перегляд

Триває завантаження