Розробка уроку «Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

План-конспект уроку, мета якого – поглибити знання про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти та утворювати активнi й пасивнi дiєприкметники, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розв инену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення
Попередній перегляд

Триває завантаження