Поняття про стилі мовлення, сфери їх уживання (повторення)

Мета: розвивати культуру усного і писемного мовлення, спілкування; поглибити знання учнів про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них, навчити учнів розрізняти функціональні стилі; виховувати свідоме ставлення до власного здоров'я, бережливе ставлення до води.

"center">Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні зачитують тексти, вказують тип мовлення, доводять)

2. Бесіда

  • Назвіть ознаки типів мовлення?
  • Які питання можна задати до різних типів мовлення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Колективна робота

Прочитайте текст. У чому помилковість висловлювання?

Вода - найпоширеніша речовина на Землі. Вона займає три чверті планети, точніше 71% поверхні Землі. Без води людина не проживе більше 10 днів. Дивовижно, але тіло людини теж на 70% складається з води.

Сину, принеси водички з криниці, бо вже ні вмитися, ні обід приготувати. Біжу, мамо, я скоро!

Покропив Сірий Вовк Івана-царевича мертвою водою - загоїлися рани, покропив живою - ожив царевич і став ще кращим, ніж був.

Усе, що відбувається в нашому організмі, пов'язане з водою. Вона супроводжує нас всюди з першої і до останньої миті нашого життя.

Учні відповідають.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

1.Слово вчителя

Різні висловлювання, навіть бездоганні у мовному плані, можуть істотно відрізнятися один від одного загальним колоритом і тоном викладу. Зумовлене це не тільки змістом висловлювань, але й комунікативною настановою автора, тим, з якою метою створено текст, яку функцію він покликаний виконати. Залежно від призначення тексту - спілкування, повідомлення чи впливу на адресата - добираються й мовні засоби, здатні забезпечити досягнення мети. Так виникають різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя. Їх називають стилями, а науку, що їх вивчає, - стилістикою.

Кожен стиль відрізняється від інших характерними для нього мовними засобами.

Для публіцистичного стилю, що покликаний формувати громадську думку, впливати на слухача або читача в соціально-політичному плані, найхарактернішим є вживання суспільно-політичної лексики.

Для наукового стилю (підстилі - науково-популярний і науково-навчальний), мета якого - виклад наукової інформації, найхарактернішими ознаками є вживання термінів, логічність, аргументованість викладу.

Для офіційно-ділового стилю характерна точність, повна відсутність емоційно забарвлених засобів, особлива (більша чи менша в різних жанрах) стандартність оформлення та розміщення частин тексту.

У розмовно-побутовому стилі вживаються мовні засоби з емоційним забарвленням, допускаються просторічна лексика, жаргонізми.

Відмінність художнього стилю полягає передусім в образності, емоційності мовлення, розрахованій на естетичний вплив на адресата. Із цією метою можуть вживатися засоби, властиві будь-якому стилю. Вибір мовних засобів залежить і від індивідуальних уподобань письменника.

2. Опрацювання теоретичного матеріалу за міні-підручником.

Розповідь учителя з опорою на міні-підручник та таблицю.

Назва стилю

Сфера застосування

Мета спілкування

Основні види висловлювань

Розмовний

Побут, сімейні, дружні стосунки

Обмін інформацією, думками, встановлення стосунків

Діалоги, записки, особисті листи

Науковий

 

Наука, техніка, освіта

Виклад наукової інформації, пояснення явищ

Виступи, доповіді, лекції, монографії, підручники

Офіційно-діловий

 

Офіційні стосунки

Регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами

Договори, угоди, постанови, закони, ділові папери

Публіцистичний

 

Суспільне життя

Формування ставлення людей до суспільно важливих справ

Виступи, доповіді, лекції, статті, брошури

Художній

 

Мистецтво слова (фольклор, художня література)

Естетичний вплив через образне відтворення дійсності

Оповідання, повісті, романи, п'єси, вірші, казки, легенди тощо

Церковний

Церква, релігія

Регулювання стосунків між людьми та церквою

Молитви, проповіді тощо


До яких стилів належать дані уривки. Свою думку обґрунтуйте, спираючись на таблицю.

3. Фізхвилинка

4. Робота за міні-підручником. Прочитайте подані уривки та заповніть таблицю

Текст

Стиль

Обставини мовлення

Стильові ознаки

Мовні засоби

Текст 1

 

 

 

 

Текст 2

 

 

 

 

Текст 3

 

 

 

 


Текст 1. Вибирай, що тобі до душі, не гаючи часу. Мабуть, не хочеш бути схожим на тих лежнів, що човгають ногами, як старезні діди, не можуть висидіти й десяти хвилин , щоб не підпертися рукою

Текст 2. Треба привчати свій організм не боятися холоду. Для цього і влітку, і взимку роби зарядку в самих трусах.

Текст 3.  - Я хочу бути сильним, - якось сказав Славко. - Для цього мені треба багато їсти.

- Ти, мабуть, переплутав. Для того, щоб бути сильним, необхідно щодня робити зарядку, їсти здорову їжу, дотримуватися режиму дня, - відповів Андрій.

- Так всього багато треба? - здивувався Славко, - я вже не хочу бути сильним.

- Ні, це добре, що ти захотів бути ним, запевнив Андрій, - я тобі допоможу.

V. Домашнє завдання. 12. Скласти розповідний текст художнього стилю за темою «У воді  - людське життя».

Автор: Стецюк Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10