Урок-турнір - узагальнення вивченого про фразеологізми

Нема мудріших,
ніж народ, учителів.
У нього кожне слово
Це перлина...
М. Рильський

Мета уроку: поглибити й узагальнити знання учнів з даної теми; навчитися пояснювати значення фразеологізмів і доречно їх уживати; розвивати спос тережливість, логічне мислення, уміння аналізувати, узагальнювати; виховувати повагу до слова, підтримувати інтерес до вивчення рідної мови.

Тип уроку: узагальнення та закріплення навчальної інформації (ігрове навчання).

Урок-турнір (можна використати для додаткових чи факультативних занять, а також у позакласній роботі. Підбір вправ дає можливість використати інтерактивні методи навчання: «мозковий штурм», роботу в парах, роботу в малих групах та ін.).

І. Організаційний момент

Повідомлення про порядок і проведення мовознавчої гри:

  • дві команди гравців, які у свою чергу поділяються на підгрупи в залежності від складності чи накопичення завдань;
  • гра складається із 12-ти завдань.

ІІ. Повідомлення теми, мети, очікування навчальних результатів, мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Ви знаєте, я сьогодні зайшла до кабінету і на столі побачила телеграму. Нас запрошують у країну Фразеологію, там відбудеться турнір на кращого знавця рідної мови. Я вважаю, що нам не треба відмовлятися, правда? Переможці будуть відзначені. Отож почнемо.

ІІІ. Застосування учнями навчальної інформації в нестандартних умовах

1-й раунд. Розминка

  • Що вивчає фразеологія?
  • Що таке фразеологізм?
  • Чим фразеологізми відрізняються від однозвучного з ним вільного словосполучення?
  • Які за походженням фразеологізми наявні в українській мові?
  • Яка роль фразеологізмів у мовленні?
  • Якими членами речення можуть бути фразеологізми?

(О. Глазова, Ю. Кузнєцов. Рідна мова. 5 клас, с. 247. Тут і надалі завдання подані за згаданим підручником.)

2-й раунд. «Латка на фразеологізм»

Доповнити поданими «латками» слова, щоб отримати фразеологізм (завдання для двох груп на швидкість).

1. «Латка»: ніс, язик, окор, вухо, губа, зуб

тримати ... за вітром; на ... нічого покласти; і за ... не свербить; робити з ... халяву; хоч в ... стрель;

2. «Латка»: кіт, кінь, курка, свиня, собака, коза

гарна як ... в дощ; носиться як ... з яйцем; нагадати ... смерть; як ... на плакав; пише як ... лапою.

3-й раунд. «Розумній голові досить два слова» (для двох груп)

Дібрати фразеологічне порівняння.

1. Бити як (Сидорову козу);

2. Упав як (сніг на голову)

Автор: Самсонова Тетяна Дмитрівна