359
Оцініть публікацію

Компетентнісно зорієнтовані завдання під час вивчення теми "Числівник"

Пропоновані вправи створюють умови занурення дитини в життєву ситуацію, надають можливість знаходити шляхи розв'язання проблеми, спонукають до конкретних дій. Завдання є діяльнісними, моделюють практичну, життєву ситуацію, побудовані на цікавому для учнів матеріалі
Попередній перегляд

Триває завантаження