Розробка уроку "Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому" з української мови у 8-му класі

План-конспект уроку, навчальна мета якого – повторити найважливіші теоретичні відомості про просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому; актуалізувати мотиваційні резерви щодо аналізу головних і другорядних членів речення, характеристики односкладних речень, удосконалити пунктуаційні вміння вживати тире між підметом і присудком, на місці пропущеного члена в неповних реченнях
Попередній перегляд

Триває завантаження