Розробка уроку "Поняття про фразеологізм, його лексичне значення" з української мови в 6-му класі

План-конспект уроку, навчальна мета якого – формувати поняття про фразеологію, фразеологізми та їхнє лексичне значення; навчити знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їхнє лексичне значення; ознайомити з будовою фразеологічного словника; розвивати вміння й навички використовувати фразеологізми в усному та писемному мовленні
Попередній перегляд

Триває завантаження