1
Оцініть публікацію
Українська мова

Особистісно зорієнтований урок НУШ "Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком"

Ми повинні підготувати дитину не до окремого уроку «на завтра», а до самостійного життя, створити умови для розвитку особистості, виявити творчий потенціал учнів, формувати вміння висловлювати власну думку, розв’язувати проблеми, розвивати здатність самостійно займатися власною освітою, швидко адапт уватися до інформаційного середовища. Іншими словами – сформувати такі особистісні якості, які допоможуть дитині знайти своє місце в житті, визначитися з колом своїх інтересів та вподобань, розвинути їх, стати активним членом суспільства.
Попередній перегляд

Йде завантаження