Методична розробка "Формування предметної компетентності з української мови і літератури засобами ейдетики та мнемотехніки"

У методичному посібнику розроблено рекомендації, які орієнтують вчителя на виховання духовно здорової особистості, здатної продуктивно мислити, інтелектуально розвинутої, яка керується у власному житті морально-етичними цінностями, набутими впродовж віків українським народом.
Попередній перегляд

Триває завантаження