Розробка заняття "Наша мова. Основні орфограми українського правопису"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – повторити і узагальнити знання учнів про орфографію та морфеміку як розділи науки про мову, особливості правопису складних слів, будови слова, правопису слів з апострофом та м’яким знаком, розвивати вміння та навички розпізнавати вивчені орфограм и в тексті; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення.
Попередній перегляд

Триває завантаження