Тестові завдання "Просте речення. Головні члени речення"

Тестові завдання розроблено з метою перевірити вміння здобувачів освіти розрізняти просте й складне речення, знаходити простий присудок і складний, розрізняти простий дієслівний присудок, складений дієслівний присудок та складений іменний; за змістом текст речень розповідає про історію України; мате ріал взято з відкритих інтернет-видань; завдання містить 1 варіант тесту.
Попередній перегляд

Триває завантаження