Розробка заняття "Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень"

План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смисловими відношеннями між його частинами; розвивати граматико-стилістичні вміння трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсполучникові складні; удосконалити вміння пр авильно інтонувати ці синтаксичні конструкції, доцільно вживати потрібні розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень.
Попередній перегляд

Триває завантаження