Тестові завдання з української мови "Орфографічна норма"

Тестові завдання подаються з метою – перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь учнів із поданої теми; виявити практичні вміння і навички роботи з тестовими завданнями різного виду; демонструвати практичне застосування здобутих знань з орфографії; з’ясувати можливі недоліки у знаннях старшок ласників щодо орфографічних норм; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати матеріал.
Попередній перегляд

Триває завантаження