Стаття "Музично-етнографічна скарбниця українського народу як джерело самоідентифікації сучасного школяра"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що перехід українського суспільства на новий етап розбудови незалежної держави зумовлює необхідність вирішення завдань, пов’язаних із розвитком духовної культури особистості. Саме їй належить визначна роль у формуванні нової людини – вихова ної, освіченої та здатної до самоосвіти, саморозвитку, свідомого громадянина, щирого патріота. Мета масової музичної освіти і виховання – формування музичної культури як невід’ємної частини духовного розвитку школярів – найбільш повно відображає інтереси сучасного суспільства у розвитку духовного потенціалу молодого покоління. Основна мета роботи – формувати творчу, духовно багату, фізично здорову особистість на матеріалі музичної спадщини українського народу.
Попередній перегляд

Триває завантаження