Розробка заняття "Курочка Ряба"

План-конспект заняття ля дітей 4-го року життя з порушеннями зору на заявлену тему, мета якого – розвивати зорове, слухове, дотикове сприймання; мовне дихання, звуконаслідування, темп мовлення; збагатити словник дітей прикметниками – ознаками пір’їнок, словом – крупка; удосконалювати вміння відповід ати на запитання за змістом казки; співвідносити тіньове та кольорове зображення; вправлятися в чіткій вимові звуку (к); виховувати звукову культуру мовлення.
Попередній перегляд

Триває завантаження