Керівникові клубу інтелектуалів

Базуючись на книжковій праці Бориса Левіна, автор Ігор Мартинюк упорядкував та склав цікаві сценарії, програми занять клубу ерудитів, що розраховані на один навчальний рік, готують учнів до участі в різних змаганнях, турнірах тощо.

Що наше життя? Гра!

Коли бракує азарту, життя перетворюється на сіре існування. Існує чимало видів ігор: спортивні, навчальні, пізнавальні, розважальні. Але існує така гра, яка об'єднує всі ці види в один. Вимагаючи максимального напруження сил і здібностей, вона подарує ні з чим не зрівняну радість досягнення цілі, фантастичне усвідомлення особистих здібностей реалізації і перемоги над собою.

Для мене і для всіх членів гімназійного клубу "Інтелектуал" такою стала гра "Що? Де? Коли?"

Понад вісім років у нашій гімназії розпочали проводити зі старшокласниками ігри "Брейн-ринг" і "Що? Де? Коли?". Я відчув, що мало лише назбирати потрібну кількість запитань і зібрати разом учнів в одному залі. Потрібно, щоб розвага приносила ще і користь. Допоміг, як завжди, випадок. Мені в руки потрапила книга Бориса Левіна "Що? Де? Коли?" для "чайників". Після опрацювання цієї книги робота в клубі стала більш організованою і цікавою.

Спираючись на скромний, але все ж таки особистий досвід, маю бажання поділитися ним.

Пояснювальна записка

Програма призначена для проведення занять у клубі інтелектуальних iгop i базується на гpi "Що? Де? Коли?" та суміжних iгpax. Теоретично програма навчання розрахована на один навчальний рік, але перебування в клубі не обмежується одним роком. Після набуття необхідних теоретичних знань учні розвивають свої практичні та iгpoвi навички в складі сформованих після першого року командах. Група, яка займається за даною програмою, може нараховувати від 12 до 30 учнів віком від 12 до 17 років. Кількість занять i їx тривалість на тиждень залежить від фінансових умов закладу, який утримує клуб.

Метою цієї програми є навчання учнів-підлітків прийомам i навичкам гри "Що? Де? Коли?" (i суміжних з нею iгop), розвиток ерудиції, логіки, фантазії; навчання зібраності, вміння приймати рішення в критичних ситуаціях, прищеплення любові до роботи з книжкою та іншими джерелами знань. У зв'язку з цим найперше завдання - побудувати заняття так, щоб учні не тільки кожний раз дізнавалися щось нове i корисне для себе, але з інтересом грали (для цього, наприклад, ввести не командний, а особистий залік для вcix iгop, які проводяться - кожний отримує на заняттях ту кількість балів, яку набрала в цей день його поточна команда, а в кінці місяця бали сумуються i підводяться підсумки).

У кінці першого року навчання можна сформувати команди ерудитів, які можуть брати участь у різних змаганнях i турнірах.

Програма занять клубу "Інтелектуал" (перший piк навчання)

1. Вступне заняття. Історія i принципи гри "Що? Де? Коли?". Правила. Гра в нашій гімназії (місті, районі).

2. Запитання - основа гри. Вимоги до запитання: цікава інформація, логічне формування, логічний шлях до відповіді, однозначність відповіді, чітке джерело інформації. Як працювати над питанням. Уміння знаходити незвичайне у звичайному.

3. Алгоритм пошуку відповіді. Ключове слово в запитанні. Як будувати логічний ланцюжок. Прийоми шифрування інформації, які зустрічаються найчастіше. Уміння мислити нестандартно.

4. Ерудиція - ключ до ycпixy. Необхідність поновлення знань. Принцип інтелектуальної розминки.

5. Як працювати з книгою. Основні принципи роботи. Специфічні прийоми для складання питань.

6. Форми нетрадиційних логічних iгoр.

  • "Інтелектуальні хрестики i нулики"
  • "Відкинь або подвой"
  • "Реалії"
  • "Вірю - не вірю"
  • "Надуваловка"
  • "Травесті"
  • "Перевертні, шароїди" та інші

7. Принципи гри в команді. Команда - єдиний механізм. Як слухати один одного. Необхідність висловлювання всіх думок за столом. Як слід поводитись під час обговорення питання. Як будувати спільний командний логічний ланцюжок.

8. Розподіл командних ролей. Функції капітана, генератора ідей, критика. Іншi можливі ролі.

9. Відпрацювання гри в трійках. Підбір трійок i відпрацювання взаємодії в них. Чому трійка - ще не команда?

10. Відпрацювання гри в шістках. Формування команд. Діловий психологічний клімат команди.

11. Основні особливості "Брейн-рингу". Відмінності гри "Брейн-ринг" від "Що? Де? Коли?". Вимоги до запитань на "Брейн-рингу". Особливості обговорення при гpi в "Брейн-ринг".

12. Iгpoві заняття. Підготовка i проведення iгop у гімназії.

Запитання - основа гри

Мета: ознайомити учнів з вимогами до запитання в грі "Що? Де? Коли?", та планом побудови запитань; учити самостійно складати запитання, розвивати вміння знаходити звичайне в незвичайному.

Теоретичний матеріал

Мудра інформація, яку можна знайти i прочитати, у потрібному довіднику, сама по co6i не є запитанням для гри "Що? Де? Коли?".

Вимоги до питань можна поділити на формальні i неформальні.

1. Формальні вимоги:

А. Відповідь повинна бути однозначною. Щоб звільнитись від варіантів відповіді, в запитання додають якусь інформацію, що відноситься лише до заданого об'єкта. Відомі гравці це називають "міткою".

Б. Запитання повинно бути коректним, тобто в ньому повинна міститись лише перевірена i підтверджена письмовими джерелами інформація.

В. Новизна запитання (тобто запитання в гpi звучить уперше).

2. Неформальні вимоги: не став запитання, на які тобі самому не хотілося б відповідати; в запитанні повинна бути ниточка, потягнувши за яку, можна розмотати весь клубок (інша справа, що вона прихована).

Дотепне питання - це маленький літературний твір, акт творчості.

Для початку потрібно знайти цікаву інформацію, обробити матеріал, згадати, що вам відомо з цієї теми i які асоціації викликає у вас предмет запитання, корисно пошукати можливість для гри словами. Запитання може бути одноходовим, а може бути дво-, три- i багатоходовим. Складність запитання визначається переважно кількістю необхідних при розв'язанні ходів. Хід - це проміжна проблема, вирішення якої дає необхідну інформацію для відповіді на запитання в цілому. Ніколи не потрібно використовувати маловідому інформацію для відповіді. Якщо загадково звучить запитання - це непогано, а якщо відповідь - навпаки.

В ігровій частині заняття можна провести гру, яку придумали в клубі "Самсон" з Великих лук - "Надуваловка".

Ця гра є ідеальним тренуванням не лише для інтуїції, але i для проявлення фантазії, вміння лаконічно i точно подати інформацію, i при цьому обдурити інших. I ще ця гра дозволяє помітно поповнити свій лексикон.

ПРАВИЛА ГРИ

У гpi беруть участь 4-8 гравців чи команд. Ведучий диктує учасникам список з декількох слів (5-10). Ці слова повинні бути  заковиристими і маловживаними. Учасник після обдумування повинен дати свій варіант тлумачення слів. Основна умова: тлумачення повинні бути такими, щоб своєю "правильністю" ввести в оману суперників.

Після збирання вcix записок ведучий додає до них ще одну - з вірною відповіддю. Далі він читає слово i всі тлумачення до нього, в тому числі i правильне (порядок зачитування відповідей-тлумачень постійно змінюється). Гравці по черзі (визначеним жеребом) називають правильний на їх погляд варіант (при цьому свою версію вибирати заборонено). Після цього ведучий називає правильну версію i визначає, хто кого "надув". Гравець отримує два бали за вибір правильного варіанту i один бал за кожного суперника, який "клюнув" на його тлумачення. Переможець визначається сумою балів по всіх словах. По закінченні гри можна присудити два почесних звання: тому, хто "надував" частіше всіх - звання "Насос", а найдовірливішому - звання "Балон".

Приклад гри: Попробуйте визначити, який варіант правильний серед визначень:

1). Багдадка - це:

а) легка прозора тканина; б) карточний пас'янс; в) тонка перегородка з дерев'яних планок; г) літня добудова в Болгарії.

2). Грюер - це:

а) кар'єрний екскаватор; б) малий якір на фрегаті; в) один з сортів швейцарського сиру; г) невелике вітрильне судно з прямокутними вітрилами.

3). Дебай - це:

а) несистемна одиниця дипольного моменту молекул; б) назва двозубих вил на Дону; в) вид бойового мистецтва; г) поміщик у Середній Азії.

4). Калтук - це:

а) водяний гopix; б) пояс, розшитий бісером; в) вид  малярського пензля; г) мілкий морський залив.

5). Фребелічка - це:

а) весільний пояс; б) шнурок для затягування корсету; в) національний головний yбip; г) вихователька дітей дошкільного віку.

Відповіді: 1) в; 2) в; 3) а; 4) г; 5) г.

Алгоритм пошуку відповіді

Мета: ознайомити учнів з алгоритмом роботи гравців під час обдумування відповіді; розкрити прийоми шифрування інформації, які найчастіше зустрічаються; сформувати вміння будувати логічний ланцюжок i знаходити ключові слова в запитанні; розвивати вміння мислити нестандартно.

1. Теоретичний матеріал

Успіх командного пошуку правильної відповіді залежить від таких основних складових:

а) загального психологічного настрою гравців;

б) володіння специфічними навичками.

Про них i поговоримо.

Ось деякі загальні психологічні правила, необхідні для продуктивного пошуку рішення. Ці правила сформулював відомий психолог, а в минулому не менш відомий знавець В. Зарецький.

Щоб розв'язати задачу, потрібно:

1. Хотіти її розв'язати.

2. Вірити, що її рішення можливе.

3. Її розв'язувати.

4. Зрозуміти, що заважає її вирішенню.

5. У тому, що заважає, знайти шлях розв'язання.

Отож:

По-перше, запитання обов'язково потрібно уважно слухати від початку до кінця. Його необхідно добре усвідомити та надати чітку відповідь саме на поставлене запитання. У запитанні можуть бути деякі підказки, або, як їх називають, "ключові слова". Тому дослухайте питання до кінця.

Чи потрібно записувати запитання? Це справа виключно індивідуальна. Проте хоча б одна людина в команді повинна зафіксувати дати, прізвища, назви та інше.

Коли даних є дуже багато, то використовується прийом "включення по черзі". Наприклад, коли потрібно записати декілька рядків вірша, то перший рядок записує перший гравець, другий - другий, що сидить за годинниковою стрілкою i т. д. Для цього достатньо зібраності, яка виробляється i відпрацьовується на тренуваннях.

Як діяти далі, коли запитання почуте i записане? Існують деякі напрацьовані прийоми.

1. Потрібно визначитись, якщо можливо, з часом i місцем дії в запитанні: це одразу звузить коло пошуку.

2. Зрозуміти, які acoціації викликає запитання, - це часто є кориснішим за знання.

3. Швидко i чітко викласти все, що команда знає по заданій темі.

4. Треба знайти ключові слова i особливості подачі інформації.

Зорієнтувавшись, починайте наводити версії, навітъ на перший погляд абсурдні: вони несподівано можуть викликати "правильні" асоціації у товаришів по команді. Дуже важливо, щоб гравці уважно слухали один одного.

Чим більше будете грати, тим більше запитань ви розв'яжете. Хоч прийомів складання запитання є багато, але вони повторюються i добре відпрацьовані. Якщо гарного гравця запитають: "В якому році комета Галея останній раз виходила на орбіту Плутона?", він дасть відповідь: "Hi в якому", бо знає, що конкретна дата може бути лише в тому випадку, якщо вона є широковідомою.

2. З методичної скарбнички

Величезну долю часу, що відводиться на заняття, потрібно відвести на гру. На початку стисло навести теоретичні відомості. Після цього потрібно на декількох прикладах продемонструвати знаходження відповіді.

Запитання 1. Відомий англійський фізик i хімік заклав підгрунтя для свого великого відкриття в дитинстві, коли визначив, що посилати його в ліс по достиглу ягоду суницю нема ніякого сенсу. Назвіть прізвище

цього вченого.

Хід думок:

При ретельному аналізі запитання зразу кидається в очі, що мова ведеться не просто про суниці, а саме достиглі суниці. Навіщо це підкреслювати? Чи не є це ключовим словом? Тепер міркуємо далі: можливо, вчений не міг відрізнити достиглу суницю від недостиглої? Тобто, він не міг відрізнити зеленого кольору від червоного. А це явище називається дальтонізмом. Без сумніву. Мова йде про вченого Дальтона.

Запитання 2. Ці зірки телеекрану відомі всім. Шатена звати Філіпом, блондина - Степаном. А як звуть лисого?

Хід думок:

3ірки телеекрану повинні бути відомі всім. Що за Філіп мається на увазі? На думку спадає Кіркоров ... Хто ж тоді світлий та лисий Степан? Дивимося ще раз: ніякої інформації, крім імен цих зірок нам не навели. Спробуємо "покрутити" імена. Наприклад, в зменшеній формі Філіп - це Філя, Степан - Степанчик, Степашка. I все стає зрозумілим. Третій - це Хрюша. Мова йде про ведучих програми "На добраніч, малята".

Для закріплення цього матеріалу можна використати гру "Шароїди".

Зміст гри полягає в тому, що, в довгому слові належить знайти два-три коротших слова. Їх зашифровано, тому потрібно відгадати всі складові i слово в цілому.

Наприклад, "каракуль" можна розбити на слова - "кара" i "куль".

Значення слова буде таким: "помста великого мішка" "або шкіра малої вівці".

Ось ще декілька запитань для цієї гри.

1. Споруда для ремонту суден у вигляді бублика або учитель грецькою мовою. (Доктор).

2. Колишня кава з бубликом або машина для переміщення грунту. (Екскаватор).

3. Японська гра єгипетського бога або нерівність рельєфу. (Гора).

4. Танкова гусениця бубликом або механізм. (Трактор).

5. Вказівка на місце знаходження папуги або жіноче ім'я. (Тамара).

7. "Великий Брюс" не заперечує або жіноче ім'я? (Ліза).

8. Про великий співочий колектив або чоловіче ім'я. (Прохор).

Подібних слів можна знайти безліч.

Розподіл командних ролей

Мета: ознайомити учнів з можливими ролями в команді, розповісти про мету створення команди, функції капітана, генератора ідей, критика.

1. Теоретичні відомості

Навіщо ми створюємо команди? Здавалося б, для того, щоб отримувати задоволення від гри i перемагати. Але на практиці виявляється, що ці два процеси часто не співпадають. Із приємними для вас людьми ви можете раз за разом програвати, а з тими, хто несимпатичні, отримувати найбільші перемоги. Тому потрібно одразу визначитись, що для вас важливіше - спортивний результат чи радість від спілкування.

Може скластися думка, що команду треба комплектувати за принципом "доповнення знань".

Тобто, коли я добре знаю математику, а мій товариш біологію, то нам слід шукати історика, філолога... Hi i ще раз ні. Простим складанням знань ви нічого не досягнете. В грі потрібна не сума знань, а взаємодія між гравцями i примноження їх зусиль. Тому потрібно інакше розподіляти ролі в команді.

Ось декілька підходів до ідеї побудови команди. Підхід перший (ідейний). Тут виділяють три основні ролі: генератор, критик i синтезатор ідей.

Другий підхід - психологічний. Капітан цементує команду, слідкує за настроями, бере відповідальність на себе. Ерудит - "криниця" знань.

Весельчак - підтримує настрій команди, знімає вогнище напруги. Як доводить практика, саме несерйозна людина є найпродуктивнішою в команді. Мовчун також вносить свою частку в створення благотворного психологічного клімату в команді. Він помітний у ситуації, коли всі починають впадати в паніку. Прекрасна дама - для того, щоб надихати чоловіків на подвиги.

Третій підхід - функціональний, згідно з яким у команді мають бути диспетчер, том прямого доступу, логік, інтуїт i тверда голова. Диспетчер - це теж саме, що i синтезатор ідей. Bін відповідальний за вибір версії i керує обговоренням. По своїх психологічних функціях він мовчун, хоча i найчастіше капітан.

Том прямого доступу (ТПД) - це приблизно те ж саме, що ерудит, i його знання повинні працювати.

Логік повинен прагнути зрозуміти логіку запитання, його зміст i ідею, відсіяти все зайве i врахувати це у відповіді.

Інтуїт працює, коли здаються i логіка, i знання, а серед декількох версій необхідно відшукати правильну.

Тверда голова - найчастіше капітан. Його функція подібна до тих, які виконує капітан психологічний: гасить нервозність у команді, керує настроєм команди.

2. Методичні вказівки

На цьому занятті починає формуватися команда. Цей процес довгий i не безболісний. На всіх попередніх заняттях керівник клубу повинен спостерігати за учнями i їx симпатіями, стосунками, випробувати різні комбінації. Усі ці засоби повинні сприяти єдності команди.

Якщо дозволяє час, бажано провести психологічне тестування на cyмicнicть, комунікабельність та виявлення темпераменту. Ігрову частину заняття можна присвятити гpi "Реалії", яка сприяє взаємопорозумінню i навчає будувати логічні ланцюжки знаходження відповіді.

Суть гри "Реалії" полягає в тому, що інформація про який-небудь загаданий предмет (явище або факт) повідомляється не відразу, а поступово - порціями. Після кожної наступної порції гравці мають 10 (20, 30) секунд на обдумування i можливість дати відповідь у письмовій формі. Але порцій п'ять, а можливість відповісти лише одна. I якщо відповідь неправильна, то команда в цьому раунді не отримує балів. Чим більше порцій заслухано, тим менша кількість балів нараховується за правильну відповідь.

Гра повинна вносити інтригу, тому запитання в "Реаліях" потрібно складати так, щоб з першого i другого повідомленого факту відповідь була можлива, але дуже ризикована. Для цього повідомляється про задуману річ щось таке, що можуть знати лише одиниці. Або те, що може завадити знайти правильну відповідь серед декількох. Інформація поступово спрощується. Останні відомості повинні бути доступними більшості.

У цьому разі відповіді додумуються майже всіма, але неодночасно.

Гру можна будувати за тематиками (наприклад, про літературних гepoїв, вчених, історичні події i т.д.).

Можна робити на початку гри підказку у вигляді: "Зараз буде загадано неживий предмет" або "Зараз мова буде йти про літературного героя".

Ось "Реалії" на тему "Герої казок i дитячих оповідань".

Реалія I

1. В одному художньому твоpi він отримує травму на риболовлі.

2. Описується, як заради здобуття їжі він бере уроки вокалу.

3. Навіть дитині відразу видно, що він має дуже великі очі, вуха i рот.

4. Російський художник увіковічнив його як транспортний засіб високопоставленої особи.

Як його не годуй, він все одно в ліс дивиться.

(Вовк).

Реалія II

1. Він - відомий спеціаліст у своїй царині, відомий як у нас, так i за кордоном.

2. Він вдало проводить протезування i трансплантацію органів.

3. У складі робочої групи виїздить в закордонне відрядження, де був захоплений групою терористів.

4. Він зумів перевиховати цих терористів.

Він може вилікувати такі різноманітні захворювання, як ангіна, скарлатина, дифтерит, апендицит, малярія i бронхіт.

(Доктор Айболить).

Реалія III

1. Його колір співпадає з кольором його супостатів i вбивць.

2. Нам повідомили про його рештки двох видів, загальним числом шість.

3. Його доля - тема відомого циклу пародій.

4. Його господиня стара i не має можливості його захистити.

Він загинув тому, що не вчасно захотів погуляти в лісі.

(Сіренький козлик).

Реалія IV

1. Про них відомо, що двоє мають одяг різних кольорів, а третій у

головному уборі.

2. Їx родичі одного разу врятували одну европейську столицю.

3. Одного разу їx використовував житель Данії, як транспортний

засіб.

4. Вони люблять чистоту, тому вмиваються в штучному водоймищі.

За ними дуже сумує їхня господиня - бабуся.

(Гуси)

Реалія V

1. На думку військового льотчика Лева Вяткіна, він є типовим літературним героєм епохи науково-технічного прогресу.

2. В анекдоті одного разу не менш відомий персонаж переплутав його з бджолою.

3. Для нього краще на день народження мати не один торт i сім свічок, а навпаки - сім тортів i одну свічку.

4. Він - мужчина в розквіті сил.

5. Він є товаришем Малюка.

(Карлсон)

Нетрадиційні інтелектуальні ігри

Мета: ознайомити учнів з різноманіттям інтелектуальних ігор, показати їх ефективність у вигляді розминки та відпочинку на шкільних вечорах.

Теоретичні матеріали

В клубах "Що? Де? Коли?" придумана велика кількість ігрових форм інтелектуальних конкурсів. Головна їх перевага в тому, що у відповідності до аудиторії і до мети проведення, вони можуть бути наповнені найрізноманітнішим змістом. Нетрадиційні ігри для зручності поділяють на три частини.

У першу входять ігри, які можна використовувати для великого залу.

В другу - ігри, які в більшості використовують на тренуваннях.

Третю частину складають зовсім специфічні конкурси, які входять зазвичай в один великий.

І. Якщо вам потрібно заповнити паузи в заходах або просто пограти з великою аудиторією, то кращих конкурсів, ніж описані нижче, ви не знайдете. До цієї групи можна віднести ігри "Ерудит-лото", "Відмовся або подвой", "Вірю - не вірю ".

"Вірю - не вірю"

Гру доцільно застосовувати під час розминки. Не вимагає  підготовки. Ведучий читає твердження, на яке гравці індивідуально чи командою протягом певного часового проміжку повинні дати відповідь - правдиве чи неправдиве твердження.

Приклад. 1. Чи вірите Ви, що перед Другою світовою війною СРСР випускав протигази, в тому числі і для собак, корів, коней і навіть голубів? (Так).

2. Чи вірите ви, що словом "анекдот" греки називають мати-героїню? (Ні, так називають незаміжню жінку).

3. Чи вірите ви, що вираз "Фіат люкс" означає престижний автомобіль? (Ні. Це молитва "Зійде сонце").

4. Чи вірите Ви, що слова "апатія, імпотенція" однаково перекладаються? (Так. Неспроможність).

5. Чи вірите ви, що самі дорогі сорти шкіри-шевро, хром та лайку - дає людині коза? (Так. Це шкіра одночасно і тонка і міцна).

6. Чи вірите ви, що Фрідріх Ніцше називав жінку дев'ятою помилкою Господа? (Ні. Другою).

7. Чи вірите ви, що, входячи до залу ресторану, чоловік повинен даму пропустити вперед? (Ні. Він повинен знайти столик і запросити до нього даму).

8. Чи може дама розливати по келишках коньяк? (Може. Якщо за столом тільки дами).

"Ерудит-лото"

Розвиває логічне мислення, розширює кругозір, тренує пам'ять. Використання гри можливе як у команді, так й індивідуально, а також для визначення рейтингу гравців.

Ведучий читає запитання і дає на вибір чотири варіанти відповіді. Гравці обирають правильний варіант протягом певного проміжку часу.

Приклад. 1. Місто у Полтавській області, знамените "згущеним молоком", називається : а) Коров'яки, б) Бугаяки, в) Кобиляки, г) Лошадяки.

2. Піфагор та його учні лікували тіло гімнастикою, а душу: а) філософією, б) музикою, в) сном, г) жінками.

3. Одне з графств Англії має назву: а) Кент, б) Кемел, в) Честерфільд, г) Беломор-канал.

На території теперішньої Бірми колись була країна під назвою: а) П'ю, б) Гуляю, в) Сплю, г) Їм-їм-їм.

5. У поемі Івана Котляревського "Енеїда" герой Еней хотів би знати, хто дав йому: а) Мороза, б) Плюща, в) Масола, г) Кучму.

У Франції в лікарнях на рани сиплять: а) сіль, б) цукор, в) пташине молоко, г) сухий спирт.

ІІ. Ігри другої групи не варто використовувати у великій залі. Їх призначення - на тренуваннях в клубі інтелектуальних ігор і на будь-яких заняттях взагалі (навіть у класі на уроці з будь-якого предмету). До цієї групи входять "Реалії", "Маскарад", "Портрет", "Терміни", "Гра в 21, або "Інтелектуальна розминка".

"Терміни"

Гра нагадує "Ерудит-лото", хоча дещо складніша. Ведучий подає якийсь термін і зачитує п'ять варіантів можливих відповідей. Гравці повинні вказати одне або декілька правильних визначень. Щоб ускладнити завдання, ведучий може не вказувати кількість правильних варіантів. Гра розвиває логічне мислення, сприяє засвоєнню наукової термінології.

Приклад. 1. Фантом - а) персонаж з фільму "Фантомас"; б) літак, що перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії; в) привид, плід уяви*; г) модель людини в натуральну величину, що служить наочним посібником, наприклад в медичних навчальних закладах *.

2. Дислокація - а) розміщення військ на території країни*; б) порушення початкового залягання пластів гірських порід *; в) богиня-покровителька вівчарства в Давньому Римі; г) зміщення кісток при переломі *; д) пристрій, що допомагає виявляти літаки противника.

3. Альтернатива - а) молодіжний рух у Польщі, що виступає проти вживання наркотиків; б) необхідність вибору з двох або більше можливостей, що виключають одна одну *; в) фестиваль альтернативної музки в Саратові; г) будь-яка з можливостей при виборі *; д) течія у французькому імпресіонізмі.

4. Авгур: - а) в Давньому Римі жрець, що гадав по польоту і крику птахів*; б) людина, що робить вигляд, ніби посвячена в чужі таємниці *; в) назва роману Роджера Желязни; г) вождь одного з племен вестготів, відомий тим, що вбив всіх десять своїх дружин, не знаючи, яка саме з них зрадила; д) чоловіче ім'я у Норвегії тощо.

"Портрет"

Одна з базових ігор при підготовці команди. Збагачує гравців інформацією, формує образне мислення, відкриває нові горизонти бачення питання. Успіх гри залежить від вміння сформувати визначення.

Ведучий зачитує характеристики якоїсь особи - політика (Джон Кеннеді), воєначальника (Наполеон), персонажа мультфільму (Міккі Маус), актора (Ю. Нікулін), героя літературного твору (О. Бендер) та ін. Подається п'ять-сім характеристик особистості або епізоди діяльності чи деталі біографії і т. д. Слід розпочинати з найбільш загальних та розпливчастих визначень, преходячи до більш конкретних. Перемагає та команда чи гравець, котрий швидше відгадає портрет. Відповідь можна подавати після кожної зачитаної характеристики. Доцільно обмежити ліміт варіантів двома версіями, після чого команда чи гравець вибуває з гри. Введення ліміту дозволяє зберегти інтригу (потрібно швидше від суперників дати відповідь, але кількість варіантів обмежена). При підготовці портрету потрібно звертати увагу на маловідомі сторони життя або подавати їх під несподіваним кутом.

ІІІ. Існує велика кількість конкурсів, що не варто проводити окремо, але вкупі вони можуть скласти одну хорошу розвагу. Ці конкурси формально нічим не відрізняються від звичайної вікторини.

Найбільш відомим є конкурс, що уперше пройшов у Латвії в 1989 р. під назвою "Даугавпілс". Подібним до нього є гра в Дніпропетровську під назвою "Серпантин-салон". Проводять їх на фестивалях після офіційних ігор під час вечірнього відпочинку. Це такі конкурси, як "Перевертні", "Анекдоти пишемо самі", " Джокер", "По кігтях та хвосту", "Спільне слово".

"Перевертні"

Легка, весела гра. Проходить у невимушеній атмосфері, формує образне мислення, збільшує словниковий запас, виробляє навички володіння словом, розвиває культуру мовлення. Доцільно використовувати під час розминки. Надзвичайно добре сприймається учнями.

Подається зв'язане речення - народна приказка, рядок з пісні, назва художнього твору, слова якого замінено антонімами (протилежні за значенням).

Приклад. 1. Мить пустелею летить - час рікою пливе.

Багато з лісу селян - один в полі не воїн.

Та й відпочивав ти з жебраками - як служив я в пана.

Гей, на болоті чорний граб - ой, у лузі червона калина.

"Анекдоти пишемо самі"

Маловідомий, але "логічний" анекдот обривається перед останніми ключовими словами. Гравці повинні дописати його.

1. Дорожний знак. На ньому напис:

"Школа: проїжджайте повільно, не збийте дитини!"

А внизу дитячим почерком дописано: ... (Почекай на вчителя!)

2. Діалог друзів:

- Де ти провів відпустку?

- Два дні в горах, а решту .... (У гіпсі).

3. У Темзі зіткнулися два пловці:

Сер, перепрошую, усі навколо в купальних костюмах, а ви в чорному костюмі й у капелюсі...

Бачите, сер, усі інші купаються, а я ... (Тону).

4. Щоб стати програмістом, жінка насамперед повинна перебороти генетично закладений у ній страх перед ... (Мишами).

5. В естонському варіанті гри "Хто хоче стати мільйонером?" запровадили додаткову четверту підказку: .... (Лист другові).

6.  - У мене авто - "гнила вишня".

- Колір?

- Ні ... (Стан).

7. У наші дні, якщо чоловік відчиняє двері перед жінкою, він на-

певно... (Швейцар).

"Джокер"

У відомому вислові (приказці, рядку з пісні) ключове слово замінюють на слово "джокер". Завдання гравців повернути все в початковий вид.

Приклад.

1. Джокера ноги годують. (Вовка).

2. Джокери спасли Рим. (Гуси).

3. Баба з воза - джокеру легше. (Кобилі).

4. П. Павленко: "Життя - не ті джокери, що пройшли, а ті що запам'ятались". (Дні).

5. - Джокер, Джокер, до роботи!

- У мене порвані чоботи. (Грицю).

"Спільне слово"

Що може бути спільного у неба і шоу-бізнесу? А ось що - "зірки". По такому принципу і побудований цей конкурс: дають два слова, а знайти потрібно третє, яке має відношення і до першого і до другого.

"По кігтях і хвосту"

Літературний твір відгадують по його першому і останьому абзацу (реченню). Для цьго потрібно лише взяти відомі твори - і конкурс готовий.

Основні особливості гри "Брейн-ринг"

Мета: визначити відмінності "Брейн-рингу" від "Що? Де? Коли?"; вимоги до питань; особливості обговорення; взаємодія команди.

Теоретичні відомості

Саме слово "брейн-ринг" було придумане в Дніпропетровському клубі інтелектуальної творчості в кінці 80-х років. А народилася гра лише в 1990 р. Першим ведучим був сам В. Я. Ворошилов, але вже наступну передачу вів А. Козлов. У "Брейн-ринг" і в "Що? Де? Коли?" грають одні і ті ж люди. Але, при всій спільності цих ігор, вони дуже відрізняються, а тому потребують різних умінь і навичок.

За технологією обговорення: потрібно все робити максимально швидко, без скрупульозної перевірки версії і тим більше без розширеної аргументації; обговорення починається по ходу звучання питання, що неможливе в "Що? Де? Коли?" (при цьому потрібно не прослухати саме запитання); та версія, яка видається більш-менш правильною, вибирається командою за вірну та припиняє пошук; різко збільшується відпо-відальність того гравця, який дає версію - перевіряти її ніхто не буде - нема коли.

За командної взаємодії: необхідно мати умовний сигнал: "Я знаю" (більшість команд використовують жест опробований шестіркою Блінова - піднятий уверх великий палець руки); правило "Брейн-рингу" примушує супроводжувати цей жест чітким формулюванням відповіді; від всіх гравців команди вимагається постійна концентрація; потрібна повна довіра один одному і відсутність будь-яких нарікань за столом.

За розподілом ролей: збільшується відповідальність капітана (крім того, що він повинен прийняти правильне рішення, він ще й натискає на кнопку, спроба розділити ці функції тільки шкодить); у грі  дуже багато питань на "чисті" знання; важко приходиться критикам, їм бракує часу; усім доводиться бути трішки інтуїтами - часу на повноцінну логічну "розкрутку" запитання відсутній.

За ідеологією гри: При однаковому класі команд усе вирішує енергетика і концентрація. Найменше розслаблення одного веде до зниження тонусу всіх. Якщо "Що? Де? Коли?" ближче до мистецтва, то "Брейн-ринг" - це спорт.

Запитання для "Брейн-рингу" нічим принципово не відрізняються від запитань для "Що? Де? Коли?", різниця лише в тому, що правильну відповідь часто потрібно вгадати, що в "Що? Де? Коли?" недопустиме.

Якщо не вгадала одна команда, дивись, повезе другій, а коли і та промаже, запитання можна перенести і до наступного бою.

Додатки

Регламент гімназійної гри "Брейн-ринг"

І. Основні положення

1. Турнір проводиться за всіма загальноприйнятими правилами гри "Брейн-ринг."

2. У кожній граючій команді, - не менше чотирьох і не більше шести гравців. Список у вигляді заяви на турнір подається у оргкомітет у зазначений час. Заміна гравців у ході турніру забороняється.

3. Турнір складається з:

а) трьох відбіркових турів;

б) боїв за 1-2 і 3-4 місця(фінал).

4. Апеляції від команд приймаються після закінчення кожного відбіркового туру в письмовій формі. Рішення апеляційного жюрі є остаточним і обговоренню не підлягає.

5. Суддівська колегія і ведучий мають право приймати оперативні рішення (навіть до дискваліфікації команди), зв'язані з порушенням дисципліни (як загальної, так і ігрової) учасниками турніру.

ІІ. Ігрові правила турніру

1. Відбірковий тур

1.1. У вигляді ігрового жеребкування між капітанами команд визначаються дві команди, які починають гру.

1.2. Бій продовжується до трьох очок.

1.3. Першою відповідає команда, яка швидше натисне на кнопку після сигналу ведучого.

1.4. У випадку, коли команда дає неправильну відповідь, суперник

отримує додатково 20 секунд на обдумування і право на свою відповідь.

1.5. У випадку фальстарту відповідає лише одна команда.

1.6. Якщо жодна з команд не дає сигналу через хвилину, то вважається, що правильна відповідь не знайдена ніким.

1.7. Якщо на запитання правильно не відповідає жодна з команд, то запитання переноситься в інший бій.

1.8. Переможець отримує право вибрати собі команду-суперницю (одну й ту ж саму команду вибирають лише один раз за гру).

1.9. Переможцем туру стає команда, яка отримає найбільшу кількість перемог.

1.10. У наступному турі переможець участі не бере.

2. Фінал

2.1. Участь у фінальній частині беруть команди, які перемогли у трьох відбіркових турах, та команда, яка набере найбільшу кількість очок за всі тури.

2.2. Команди-фіналісти жеребкуванням розділяються на півфінальні пари.

2.3. Півфінальні бої проводяться з двох боїв до трьох очок.

2.4. Бій за 3-4 місце в турнірі проводиться з двох боїв до трьох очок.

2.5. Бій за 1-2 місце в турнірі проводиться з двох боїв до п'яти очок.

Сценарій фінального передноворічного засідання клубу "Інтелектуал"

Ведучий. Добрий вечір, шановні знатоки, інтелектуали, ерудити, всезнайки. Ми всі разом зібрались у цьому залі підвести на висоту слово знання, позмагатися в ерудиції, кмітливості, випробувати на собі прихильність фортуни. Отож, друзі, у нас сьогодні фінальне за-сідання членів клубу, яке виявить найсильнішого, найерудованішого члена клубу. Фінал - це як екзамен. А що таке екзамен, вам відомо. Це "випробування, витримуючи яке індивідум отримує від-повідні офіційні права". "Які права?" - запитаєте ви. Команда, яка сьогодні сяде за цей стіл і переможе, буде називатися самою ерудованою командою цього року. Погодьтеся, це не так уже й мало. Адже, право на славу - це, як правило, слава по праву. Оскільки екзамени - справа серйозна, то мені сьогодні буде допомагати спеціальна комісія.

А хто є членами комісії, вам потрібно відгадати. Отже:

1. Літературний герой роману, сюжет якого було продано авторам за золотий портсигар. Не впізнали?

2. Це людина, яка всіх закликає поважати карний кодекс.

3. Мріяла про Ріо-де-Жанейро.

4. Була великим комбінатором.

Остап Бендер. Зустрічайте!

Бендер. Привіт. Отримавши світову славу, я змушений був закінчити свою професійну діяльність. Тепер я раритет, з мене здмухують пилюку і при цьому нещадно цитують. Хоча це й приємно. Я весь час у цікавій компанії - це відповідає моєму родоводу. То ж командувати парадом буду я. Засідання продовжується, панове народні засідателі.

Ось моє запитання. Не маю ні секунди сумнівів, що ви згадаєте повне моє ім я.

Ведучий: Порадуйте, друзі, Остапа Бендера. Назвіть його повне ім я.

(Остап Сулейман Берта Марія Бендер, син турецького підданого.)

Визначають переможця.

Ведучий. А ось мій другий помічник. Істинний англієць і джентльмен, любитель детективів, боксу та гри на скрипці.

Це, звичайно ж, Шерлок Холмс.

Холмс. Вітаю вас, джентльмени. Ось що значить велика література!

А я, зізнаюсь відверто, її недооцінював. Сьогодні в одній компанії великий комбінатор і детектив...

Бендер. Також великий.

Холмс. Не будемо уточнювати. І це тим більше приємно, джентльмени, що докорінно протирічить вікторіанській моралі.

Але моє запитання буде таким. Чи пам'ятаєте ви мою професію і моє хобі?

Відповідь: Холмс - хімік, хобі - скрипка.

Входить Гаспер Арнері. Пробачте, здається я не туди попав. Це екзамен ерудитів?

Бендер. Не знаю, чи дійсно це екзамен, але ерудитів і всезнайок тут багато.

Гаспер. Альохін, великий шахматист, кидав в чай пішака замість цукру і дивувався, чому він не розтає. А я весь час попадаю не туди, куди потрібно, або запізнююсь.

Холмс. Я знаю хто ви. Мій дедуктивний метод підказує, що ви доктор. У країні, де ви живете, не має більш мудрішого і вченішого за вас. У вашій країні правили до революції троє, і були вони дуже товстими.

Ну що, Остапе Ібрагімовичу, чи відгадають наші ерудити, хто ця людина?

Бендер. Я думаю, що відгадають.

Холмс. А коли ні, то здогадаються зі слів пісеньки, яку співали в тій країні:

Как лететь с земли до звезд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Гаспар.

Бендер. Та це ж доктор Гаспар, що вивчив сто наук! Він з країни "Трьох товстунів".

Ведучий. Ось такою буде у нас сьогодні екзаменаційна комісія. Отож прийшов час починати наші екзамени.

В клубі під час буденних занять ми граємо в різні нетрадиційні інтелектуальні ігри ("Подвой або відмовся", "Вірю - не вірю", "Ерудит-лото 8 із 32").

Хто придбав на початку вечора лотерейні квитки, має можливість виграти своїм розумом цікаві призи.

Оголошується конкурс "Ерудит-лото".

Ведучий. І от настав час для справжніх випробувань наших ерудитів. Розпочинається фінал.

І я оголошую про початок фіналу зимової серії ігор "Що? Де? Коли?"

Фінал

1. Цей предмет є і в літаку, і в грі "Що? Де? Коли?" Однаковим є призначення і назва. Проте якщо в "Що? Де? Коли?" (у нас) назва відповідає дійсності, то в літаку - навпаки, назва говорить одне, а насправді предмет вогняно-червоний.

Назвіть цей предмет. (Чорний ящик).

2. Це послання було написане в 1680 році і підписано Всесвітлішим і намісником Бога на землі. Але більше відома відповідь на нього. Лист-відповідь був написаний двічі. Перший підписав Іван Сірко. А хто підписав другий, написаний набагато пізніше, в 1890 році? (Рєпін).

3. Супер-бліц.

  • Англійці кажуть: "Робити гору з кротовиння". А що говоримо ми?

(Робити з мухи слона)

  • Англійці справедливо вважають, що серед гнилих яблук вибір не великий. А як говоримо ми?

(На безриб ї і рак риба)

  • Англійці стверджують, що алмаз ріже алмаз. А що говоримо в цьому випадку ми?

(Клин клином вибивають).

4. Ванна, яблуко, сон. Який зв язок між ними?

(Усе це допомогло зробити наукові відкриття. Архімед, Ньютон, Мендєлєєв).

5. Моє запитання не тільки на знання, але й на уважність.

Як відомо, до складу симфонічного оркестру входять скрипалі, віолончелісти, флейтисти, кларнетисти, фаготисти, волторнисти, тромбоністи, трубачі, артисти, що грають на барабанах і арфі. А кого я ще не назвав?

(Диригент).

6. Схильність індивідуума до мемуарів несе загрозу видалення у вказаного індивідуума одного з найбільш зеркальних і найбільш душевних органів відображення навколишнього середовища. Перекладіть з наукової лексики на мову народної мудрості.

(Хто старе згадає, тому око геть).

7. Німецький філософ Кант о 10 годині вечора повторював декілька разів ім'я грецького філософа Цицерона. Для чого це було потрібно Канту і що робимо інколи ми в таких випадках?

(Для того, щоб заспокоїтись і заснути. Ми ж рахуємо числа або слоненят, як Петрик П'яточкін).

8. Усе почалося з диму, який отримували при спалюванні гілок і деревини певних порід, а закінчувалось речовинами в зовсім іншому агрегатному стані. Назвіть ці речовини, найбільш відома з них під № 5.

(Духи).

9. У 1888 році видавництво "МО Вольф", як завжди, видало книгу "Дума за думою, або пам'ятна книжка на кожний день". Скільки в ній було сторінок?

(366 - рік високосний).

10. Він народився на початку XVII ст. на півночі Франції. Був завзятим прихильником Людовіка XІV. Його діяльність у період з 1629 по 1649 р. і з 1651 по 1661 р. не висвітлена в літературі, хоча він мав у цей час бути учасником розгрому повстання герцога Монмарансі, бойових дій під час Тридцятилітньої війни, свідком укладення Піринейського миру. Його любило багато жінок. Але вам потрібно назвати ім'я тієї єдиної, яку він так кохав і так швидко втратив.

(Констанція Буанасьє).

11. 12 ніг, 3 хвости і 15 копійок. Про кого йде мова?

(Три поросятка).

12. У цьому списку: Франція займає 31 і 87 місце, Німеччина - 32, Індія - 49, Європа - 63, Париж - 71, Польща - 84, Америка - 95, Каліфорнія - 98. Цей список добре вам знайомий. Назвіть його.

(Таблиця Мендєлєєва, де: галій на 31 місці, германій на 32, індій на 49, європій на 63, францій на 71, полоній на 84, америцій на 95, каліфорній на 98 місці).

Питання турніру "Брейн-ринг"

1. Це слово походить від латинського слова "площа", але вживається не в геометрії, а найчастіше в біології. Що це за слово?

(Ареал).

2. Скажіть, як у греків називалися пристрої з власним заводом?

(Автомати).

3. Найбільш розповсюдженим музичним інструментом у древніх греків був авлос - духовий інструмент, схожий на сопілку. Він складався з однієї чи двох трубок з насадками. А тепер переведіть на українську мову слово авлос.

(Трубка).

4. Він намагався повторити те, що зробив Олександр Македонський, але загинув у вуличному бою, а став відомим завдяки своїй битві під Аускуле в 279 році до нашої ери. Як його ім'я?

(Пірр).

5. Ім'я цього бога скоріше за все означає "невидимий". І справді, рідко кому з земних мешканців таланило побачити його до визначеного з висоти терміну. Що це за бог?

(Аїд).

6. Кого греки у своїх міфах часом називали Підземним Зевсом?

(Аїда).

7. З латини це одночасно й узвишшя, і місце жертвоприношень. Що це таке?

(Вівтар).

8. Як на грецькій буде "говорити інакше"?

(Алегорія).

9. Як давні греки називали посудину з двома ручками?

(Амфора).

10. Як відомо, Ерот - це грецький бог Кохання. А як він називається латиною?

(Амур лат. - "любов").

11. У Давній Греції ця наука була слабко розвинута, скоріше, через релігійні уявлення. Назва її означає "розсічення тіла". Що це за наука?

(Анатомія).

12. Цей вісник відомий нам, хоча навряд чи його хтось бачив. Але, говорять, у кожного з нас є цей вісник. Хто ж це?

(Янгол).

13. Так спочатку називалася праця Прокопія, спрямована проти Юстиніана. Праця була таємною і не публікувалася. Тепер так називається безліч інших праць, частенько й опублікованих, або таких що передаються з вуст в уста. Як же ж називалася ця праця?

(Анекдот - невидане).

14. У греків це слово означало нечутливість, у нас же - дія, що до неї приводить. Що ж це?

(Анестезія).

15. Визначте, як би давні греки назвали людину, що страждає потягом до заціпеніння?

(Наркоманом (narke - заціпеніння, mania - потяг).

16. Наше слово "м'яз" походить від слова "миша", тому що біцепс чимось нагадує мишу, що пригорнулася до землі. Скажіть, а як буде "мишеня" латиною?

(Мускул).

17. Давні римляни називали так те, що надає руху. Зараз значення цього слова практично не змінилося, тим більше слов'янський еквівалент цього слова означає те ж саме. Що це за слово?

(Мотор (аналог - двигун).

18. У давніх римлян це був храм дев'яти. А в нас?

(Музей (Музейон - храм дев'яти муз).

19. У греків це був глибокий сон, а в нас це дуже важкий стан людини. Що це?

(Кома).

20. Чого не може робити людина, хвора абазією?

(Ходити, стояти (basis - ходьба, основа).

21. Раніш цим словом називалася магічна формула, заклинання, мало кому зрозуміле. Та й саме слово служило заклинанням. Що це за слово?

(Абракадабра).

22. Переведіть латиною "необмежений, безумовний".

(Абсолютний).

23. Це слово виникло, коли помилково було прийнято за науковий термін латинізоване ім'я математика Аль-Хорезми, і означало воно прикладний метод рахунка. Існує воно і зараз, хоча означає щось інше. Що це за слово?

(Алгоритм)

24. У 333 році до н. е. Олександр Македонський узяв деяке місто, в якому для рішення деякої задачі він підійшов просто і не гаячи часу. Як називалося місто?

(Гордій, Гордіїв вузол).

25. Як ми кличемо того, хто, на думку давніх греків, займався ручною роботою?

(Хірург, heiro - рука, ergon - робота).

26. Скажіть, як грецькою буде "прощення"?

(Амністія).

27. У "Брокгауза й Ефрона" можна зустріти таке цікаве визначення: "... - це такий стан нижнього шару атмосфери, коли зовсім прозоре при звичайних умовах повітря, утрачає свою прозорість". Про що воно?

(Про туман).

28. Скажіть, кого японці називають "конем з розпухлою спиною"?

(Верблюда).

29. У 1981 році на Європейському Форумі, що відбувся в Женеві, із проблем керування економікою був оголошений список з 21 країни, розташованих за ступенем конкурентоспроможності вироблених ними товарів. Яка країна очолила список?

(Японія).

30. Японський публіцист Такэси Кайко сформулював "Правило японського чиновника", що складається з трьох "не": не відпочивати, не спізнюватися... Нагадаю, що японці - народ досить парадоксальний. Назвіть третє "не".

(Не працювати).

31. Ці три слова з'явилися в 44 році до н. е. і явили собою послання до друга. А зараз їх найчастіше можуть прочитати ті, хто добровільно псує своє здоров'я. Назвіть ці слова.

(Прийшов, побачив, переміг - напис на "Marlboro").

32. У талмудичному фольклорі в центрі світу знаходиться Палестина, у центрі Палестини - Єрусалим, у центрі храму - Свята Святих - вівтар, а в центрі його - камінь перед Ковчегом Завіту. А як цей камінь, що Бог кинув у море і з якого почалася світобудова, називається в духовному вірші "Про книгу голубину"?

(Пуп Землі).

33. Цією формулою користувався ще римський сенат, причому дуже успішно. Латиною вона звучить так: "divide et impera". Що це за формула?

(Розділяй і пануй).

34. Уперше цей герой з'явився в Шарля Перро. Колись він був лицарем, але знаємо ми його не за ім'ям, а завдяки деталі зовнішності, що відрізняє його від інших чоловіків. Хто він?

(Синя Борода).

35. Сьогодні перед суспільством стоїть проблема пошуку нових енергоносіїв. Назвіть людину, що першою з описаних у літературі боролася наодинці з енергоустановками дуже перспективного зараз типу?

(Дон Кіхот).

36. Зараз ми теж деколи прибігаємо до послуг цих грецьких складів, хоча хотілося б, щоб ми користалися ними якомога рідше. Що ж це за склади?

(Аптеки).

37. Перекладіть з давньоєврейської мови "житель пустелі, бедуїн".

(Араб).

38. Греки цим словом називали посланців, ми - тільки трохи більше десяти учнів. Що це за слово?

(Апостол).

39. Петро, Яків Зеведеєв, Пилип, Андрій, Хома, Тадей, Симон, Яків Алфеев, Варфоломій, Іван, Матвій. Кого немає?

(Юди - перераховано 11 апостолів).

40. У 1958 році Худий Джим, подолавши в потрійному стрибку чотири з зайвим метри, узяв перший приз у змаганні й одержав премію Марка Твена. А чому ж результат був настільки низьким?

(Він був жабою).

41. Що в людини вдень у п'ять разів краще, а вночі в чотири рази гірше, ніж у кішки?

(Зір).

42. Як на думку вчених крокодил рятується від надлишку солей в організмі?

(Плаче).

43. У США деяким верхолазам приходиться працювати косметологами. Красу чиїх облич вони виправляють?

(Двадцятиметрових облич, висічених у горах Блек-Хілз).

44. Острів Гомера знаменитий своєю мовою свисту. Нею здавна скористалися пастухи, перемовляючись на великій відстані в горах.

Скажіть, а люди яких професій користувалися там цією мовою ще недавно?

(Морських - переговори в тумані).

45. Кастор і Полидевк, Геракл і Мелеагр, Орфей, Пелей і Теламон. Як кликали їхнього проводиря?

(Язон, це все аргонавти).

46. Богиня Гера доручила стоокому стражеві Аргусу стерегти Іо, але Гермес приспав і вбив Аргуса, звільнивши Іо. Скажіть, а на чиїм же хвості помістила Іо очі Аргуса?

(На павичему).

47. Скажіть, як у Давній Греції називали раба-вихователя, що щодня супроводжував дитину в школу і стежив за ним дома?

(Педагогом).

48. Усі древні дослідники Рима і самі римляне поділяли населення Рима на дві категорії - плебеїв і патриціїв. Але була і третя. Назвіть її.

(Раби).

49. Перекладіть латиною слова "протизаконне присвоєння".

(Плагіат).

50. Від латинського слова "фолиум" (лист) виникло не тільки "фоліант", але й ще одне, яке відноситься більше до металургії і до ковальської справи. Що це за слово?

(Фольга).

51. Це грецьке слово спочатку позначало шахту і рудник, а згодом стало позначати і те, що там добували. Що це за слово?

(Метал).

52. У стародавніх греків це слово означало просто "великий". А тепер воно має точну цифрову характеристику, але самостійність свою втратило і стало частиною багатьох слів. Яку числову характеристику воно має?

(1 000 000 - це "мега").

53. Більш тисячоріччя список artes liberales - ("вільних мистецтв") наук, якими гідно займатися вільній людині в Римі, залишався незмінним. Усі спроби ввести в нього філософію, гімнастику і медицину були безуспішні. До цього списку входили: граматика, діалектика, риторика, математика, геометрія, астрономія. Який ще предмет, з тих, що сьогодні ви-кладається в спеціалізованих навчальних закладах, входив у цей список?

(Музика).

54. По-грецьки це означає "міцний будинок". Напевно, настільки міцний, що йому можна було довірити на збереження державні документи. Що це?

(Архів).

55. Це грецьке тісто, місиво мало хто бачив, але якщо його доведеться побачити, то буде багато лиха. На щастя для нас, хоча його і дуже багато, воно майже завжди далеко від нас - кілометри і кілометри, де б ми не знаходилися. Що це?

(Магма).

56. Гробниці єгипетських фараонів нам усім відомі - це єгипетські піраміди. А чим знаменита гробниця карийского царя, споруджена в 4 ст. до н. е. у Галикарнасі?

(Це перший Мавзолей - царі називали Мавсол).

57. Що спільного у апельсина і крепдешину?

(Апельсин - китайське яблуко, крепдешин - китайський шовк).

58. З погляду французів, це заняття для терплячих, зате їм можна займатися поодинці і не потрібно шукати партнерів. Що це?

(Пасьянс (фр. patience - терпіння).

59. Як у Давній Греції називалися описи побуту публічних жінок?

(Порнографія).

60. Портмоне - це "носящий монету". А що таке "носящий шпагу"?

(Портупея).

61. Давні греки називали її Лівією і вважали частиною Азії. Як називаємо її ми?

(Африка).

62. Давні греки називали цим словом підстави статуй, стел, вівтарів. Ми теж називаємо цим словом деяку основу, хоча і не матеріальну. Що це за слово?

(База).

63. У Давній Греції це було невід'ємною частиною всіх спортивних споруд, а римляне перетворили її в одну з форм дозвілля. Що ж це таке, добре відоме в Росії і у Фінляндії?

(Лазня).

64. Дуже довгий час на Олімпійських іграх у Давній Греції був один-єдиний вид легкої атлетики. Який?

(Біг).

65. Скажіть, назви яких літературних творів до VI ст. н. е. звучали з латини "vita"? Сьогодні ми їх називаємо зовсім іншим грецьким словом.

(Біографії).

66. Греки в таких випадках кричали "алала!" чи "элелеу!". А що кричали в нас?

("Ура!").

67. Яку територію давні греки називали Преттанікою?

(Британію).

68. У Давньому Римі так називався взагалі будь-який посуд і будь-яка посудина. Зараз це посудом бути перестало, але посудиною залишилося. Що це?

(Ваза).

69. Від латинського vetus - пішло не тільки слово "старий", а й однокорінні йому слова. А яке ще відоме слово утворилось від латинського?

(Ветеран).

70. Скажіть латиною "Я забороняю!"

(Вето)

71. Як давні римляне називали свій заміський будинок чи маєток?

(Вілла).

72. Скажіть, як ми називаємо те, що римляне називали висхідним?

(Схід).

73. Незважаючи на те, що в античні часи ця професія відносилася до числа ремесел, вона користувалася повагою. Нам відомий і кодекс цієї професії, що прийшов з тих часів. Що це за професія?

(Лікар).

74. Кого при імператорі Юліані, що жив у IV ст. н. е., презирливо могли назвати "галилеянин"?

(Християнина).

75. Єгипетський бог Гарпократ зображувався у виді оголеного кучерявого хлопчика з пальцем біля рота. Греки ототожнювали його з Аполлоном. Богом чого був Гарпократ у єгиптян?

(Богом мовчання).

76. У римлян це була надприродна істота, що уособлює чоловічу силу, дух-заступник чоловіків. А ми так називаємо людину, щоправда, далеко не кожного, і не обов'язково чоловіка. Так хто ж це такий?

(Геній).

77. Про це вперше припустив філософ Парменид у IV ст. до н. е.

Евдокс Книдский, ґрунтуючись на цьому припущенні, уперше розрахував розміри Землі. Так що ж припустив Парменид?

(Що Земля - куля).

78. Якби давній грек потрапив у наш час, то він би подумав, що в нас досить багато вовчарень і закладів для нудистів, але ще більше місць для проведення дозвілля. Про яких три місця мова йде?

(Ліцеї, lykos - вовк; гімназії, gymnos - оголений; школи, schole - дозвілля).

79. У давньогрецьких арміях було звання гиппарха. Назвіть найвідомішого радянського гиппарха.

(М.Будьонний, гиппарх - командуючий кіннотою).

80. Що давні греки називали "мистецтвом поводження з буквами"?

(Граматику).

81. Із грецької це слово означає "пізнане". І дійсно, коли його вимовляє людина визначеної професії, створюється враження, що вона пізнала, що з нами відбувається. Назвіть це слово.

(Діагноз).

82. Якщо географія це "землеопис", те що ж таке "землерозділення"?

(Геодезія).

83. Скажіть латиною "наставляння".

(Інструкція).

84. У Давній Греції документи записувалися на вощених пластинках з дерева або металу, зв'язаних між собою. Як називалися ці пластинки?

(Дипломи).

85. Яка ріка в часи пізньої Греції називалася Данаприсом?

(Дніпро).

86. Як відомо, вираз "до грецьких календ" з'явився в Давньому Римі. Що цей вислів означає відомо всім: у греків календ не було. А до кого цей вислів відносився в Давньому Римі?

(До боржників - у календи віддавали борги).

87. В античності вона цінувалася як вище благо: Християнство, що прийшло, відтіснило її на другий план, а про розходження між чоловічою і жіночою дотепер ведуться суперечки. Назвіть її.

(Дружба).

88. Скажіть, чий вигляд дав нам грецький бог Пан?

(Диявола).

89. У фракийців і в греків це називалося Істр, а в римлян - Данувий. Що це?

(Дунай).

90. Як по-грецьки іменувався Благовіст?

(Євангеліє).

91. Цим словом, що, можливо, походить від семітського "вечір", давні греки називали грецькі і фракийскі області. Що це за слово?

(Європа).

92. Скажіть по-грецьки "старший наглядач".

(Архієпископ).

93. Яке "особливе віровчення" переслідувалося інквізицією?

(Єресь, із грецького - "особливе віровчення").

94. Скажіть, яке слово пішло від латинського "гестус" - положення тіла?

(Жест).

95. Загадка Сфінкса - спочатку чотири, потім дві, потім три. Чого й у кого?

(Ніг у людини).

96. У стародавності вони були бронзові і срібні, ручні і складні, але таких, як знаємо ми, не було. Про що мова йде?

(Про дзеркала).

97. Вавилоняни бачили в ній уособлення зла, єгиптяни - мудрості, а греки використовували її як бойову зброю. Хто вона?

(Змія).

98. Кого, за свідченням Даля, у Росії називали "двоешниками"?

(Близнюків)

99. У Великобританії почали видавати книжки, видрукувані на пластику. Для кого вони призначені?

(Для маленьких дітей - легко миються).

100. Уже років з тридцять організатори спортивних чемпіонатів, у яких беруть участь жінки, визначають стать учасниць за допомогою хромосомного тесту. Про усякий випадок. Одне лихо: тести іноді брешуть і приголомшують жінку тим, що вона чоловік. Щоб відгородити психічне здоров'я спортсменок від подібних "відкриттів", недавно стали застосовувати й інший метод контролю. Який саме?

(Глянути на учасницю в оголеному вигляді).

101. Перекладіть на грецьку мову "висячий донизу"?

(Перпендикуляр).

102. Давні римляни називали це "via lactea", а як називаємо це ми?

(Молочний шлях).

103. Араби називали це "нузадир", а як ми називаємо цю вонючку?

(Нашатир).

104. Які важливі для нашого організму, але відкриті тільки лише сто років тому речовини несуть у своїй назві пам'ять про єгипетського бога Амоне?

(Вітаміни)

105. Протягом всієї античності був розповсюджений обряд інкубації. Скажіть, що потрібно було зробити прохачу в храмі, щоб відбувся цей обряд?

(Заснути).

106. Переведіть на латинь слово "знаряддя".

(Інструмент).

107. Ми назвали б його Іваном. Народився він у 350 році в Антіохії.

А яке ймення він одержав після смерті за своє красномовство?

(Златоуст).

108. Назва якої країни походить від латинського "vitulus" - молочна тварина?

(Італія).

109. У стародавності між Ольвиєю і Дунаєм мешкало войовниче плем'я коропів. А що одержало назву від цього племені?

(Карпати).

110. Яка хвороба, на думку греків, розколює розум і душу?

(Шизофренія, shizo - розколюю, phren - душу, розум)

111. По-латинському "келла" - кімната. Слово це збереглося й у нашій мові. Як воно звучить?

(Келія).

112. Вільгельм Рентген, Якоб-Хендрик Вант-Гофф, бактеріолог Эмиль Беринг, поет Рено Прюд, письменник Анри Дюнана, економіст Фредерик Пасстр. Що поєднує цих людей?

(Це перші лауреати Нобелівської премії).

113. Переведіть на французьку "відвертаючий падіння"?

(Парашут).

114. На хінді це буде: сомвар, мангалвар, будхвар, гурувар, шукравар, шанивар, равивар. А в нас?

(Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота).

115. У 1931 році Й. Сталін наказав: будувати швидко, дешево, міцно і экономічно. Що ж було побудовано?

(Біломоро-Балтійський канал).

116. Якось на трапезі в знаменитої людини блазень сказав: "Благословенний Господь, що створив настільки ідеальну сферу". Про що ж він так сказав?

(Про яйце).

117. Халдфан Маер, що був директором Всесвітньої організації охорони здоров'я, вважає, що це найбільш розповсюджена з запобігаючих причин хвороб. Що ж це?

(Паління).

118. Зараз їх на Землі близько 64 мільйонів, у СРСР їх було близько 5,6 мільйонів, а в царській Росії 21 мільйон - по одному на чотирьох жителів. Хто це?

(Коні).

119. Кажуть, у Сократа запитали: "Яке з нерозумних тварин найгарніше?" Що відповів Сократ?

(Жінка).

120. Кажуть, одна багата людина зробила такий напис на дверях свого будинку: "Нехай ніяке зло не проникне сюди". Діоген здивувався, як тоді в будинок проникає... Закінчіть думку Діогена.

(Дружина господаря).

121. Гіппократові приписують вислів про те, що в жінки є двоє вірних захисники: один живий, другий - ні. Обидва захищають її і ховають, коли вона вмирає. Але якщо її захищає неживий, живий її вже захистити не може. Назвіть обох.

(Чоловік і труна).

122. Лоуренс Пітер у своєму "Принцип Пітера" говорить, що деякі нудні люди можуть опромінити будь-яку кімнату. Що вони повинні зробити для цього?

(Вийти з неї).

123. На який одяг, на думку індійських мудреців, не слід витрачати занадто багато грошей?

(На одяг для померлого).

124. "От будинок суму, де люди поховані заживо". На чому один єврейський мудрець написав ці слова?

(На дверях в'язниці).

125. Дотепний Бернард

Автор І. Мартинюк