Кожна нація має свої неповторні барви

Розробка учнівського проекту на заявлену тему у 8-му класі, мета якого - закріпити лексику з тем «Features of character», «Geographical position and historical events of the country»; закріпити вміння вживати модальне дієслово should (should not); виховувати розуміння необхідності шанобливого ставле ння до історії країн, мова яких вивчається
Попередній перегляд

Триває завантаження