Програма гуртка "Юний журналіст"

Мета програми:

 • Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;
 • Формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;
 • Вивчити основи журналістської майстерності.

Перспективна мета - підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:

І. Навчальні:

 • Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості  журналістської професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;
 • Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;
 • Вивчення основ соціології та журналістської творчості;
 • Формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
 • Формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання;
 • Формування практичних умінь та навичок у вирішенні екологічних, здоров'язберігаючих та інших завдань, набуття відповідних знань.

ІІ. Виховні:

 • Формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
 • Формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;
 • Формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
 • Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;
 • Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
 • Формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
 • Формування почуття відповідальності за природу, екологію, у тому числі про власне здоров'я;
 • Формування в учнів та їх батьків розуміння необхідності використання оздоровчих заходів для відновлення та збереження здоров'я;
 • Виховання культури поведінки та мовлення.

ІІІ. Розвиваючі:

 • Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;
 • Розширення загальної обізнаності.

Форма подання матерілу - практико-орієнтована.

Форма організації - модульна.

За метою навчання - прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь.

Прогнозований результат навчання за програмою - створення шкільного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

Програма курсу «Основи журналістики» складається з чотирьох розділів.

Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів.

До занять можна залучити й молодших школярів, які ма­ють добрі літературні здібності й інтерес до журналістської професії.

Розгорнуте календарно-тематичне планування програми

№ п/п

Зміст

Кількість годин

Форма роботи

Дата

Лекційні

Практичні

І. Введення в історію журналістики

1

Вступ. Знайомство з поняття „Журналістка".

 Газетний світ

1

2

Реферат, евристична бесіда,

творча робота №1, тести

 

2

Як і чому виникла журналістика

1

2

Евристична бесіда, творча робота, „круглий стіл"

 

3

З історії дитячої преси

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

4

Знайомство з дитячими та підлітковими ЗМІ

1

2

Творча робота з виданнями, евристична бесіда. екскурсія

 

5

Знайомство з законами про ЗМІ

1

2

Творча робота, екскурсія

 

6

Підсумкове заняття

1

2

Посвята  у  юнкори

 

ІІ. Основи журналістики

7

Знайомство із деревом жанрів

1

2

Евристична бесіда

 

8

Майстерня жанрів. Інформація.

1

2

Семінар-лекція, творча роботи

 

9

Замітка.

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

10

Звіт

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

11

Репортаж

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

12

Інтерв'ю

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

13

 Прес-реліз. Опитування

1

2

Практика, акція, евристична бесіда. екскурсія

 

14

Огляд, коментарі

1

2

Евристична бесіда, робота з виданнями

 

15

Стаття

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

16

Нарис

1

2

Творча робота, екскурсія

 

17

Фельєтон, памфлет

1

2

Творча робота, робота з текстами

 

18

Есе

1

2

Творча робота

 

19

Соціологія як складова частина журналістських знань

1

2

Самостійна робота, „круглий стіл", робота з анкетами

 

20

Культура мовлення

1

2

„Круглий стіл", творча робота, евристична бесіда

 

21

Підсумкове заняття

1

2

Конкурс проектів

 

ІІІ. Художньо-технічне оформлення видання

22

Структура видання

1

2

Евристична бесіда, майстер-клас, екскурсія

 

23-24

Робимо газету

2

4

Екскурсія, екскурсія, майстер-клас, „круглий стіл"

 

25-26

Заголовки та ілюстрації

2

4

Творча робота, евристична бесіда

 

27

Типи та види шкільних газет

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

28

Підсумкове заняття

1

2

Захист проектів

 

ІV. Редакційно-видавнича діяльність

29-30

Особливості журналістської праці, редакція

2

4

Евристична бесіда, ділова гра, прес-коктейль

 

31-32

Редагування матеріалів різних форм та жанрів

2

4

Евристичний семінар, практика

 

33

Реклама у видавничій діяльності

1

2

Творча робота, „круглий стіл", проект, акція

 

34

Підсумкове заняття

1

2

Захист проектів нагородження „Золотою плямою"

 


Автор: Левітова Олена Миколаївна

Дивиться також: Заняття гуртка "Юний журналіст"