Художня студія "Палітра"

Пояснювальна записка

Програма художньої студії «Палітра» враховує традиції та сучасні тенденції розвитку національної та зарубіжної образотворчої культури. Ґрунтується на ідеях цілісного естетичного розвитку особистості на основі розуміння художнього та куль турного образу світу.

Метою студії є виявлення і подальший розвиток творчих здібностей учнів художньої студії «Палітра», сприяння розвитку творчого потенціалу кожної дитини для формування в неї морально-особистісних якостей, естетичного виховання, високої комунікативної культури, залучення до цінностей світової художньої культури, подальшої профорієнтації.

Завдання:

 • Формувати спеціальні знання з предметів (основи живопису, основних законів композиції, основних законів перспективи, елементарних основ дизайну)
 • Напрацьовувати технічні знання, вміння та навички, необхідні для творчих процесів в декоративно-прикладній творчості
 • Формувати художній смак, здібність бачити, відчувати красу та гармонію, вміння естетично оцінювати
 • Розвивати художні здібності реалізовувати себе в творчій діяльності, розширювати уявлення про оточуючий світ
 • Залучати дітей до загальнолюдських цінностей, національної культури
 • Формувати високу комунікативну культуру, увагу до людей, толерантність
 • Розвивати творчий потенціал, його пізнавально-творчу активність
 • Розширювати асоціативні можливості мислення, творче мислення і творчі здібності
 • Розвивати вміння аналізувати витвір мистецтва, давати оцінку своїй роботі
 • Удосконалюватись в роботі з нетрадиційними матеріалами
 • Вміти надавати об'єм мовою живопису
 • Мати навички виконання ескізних замальовок та перевтілювати їх в об'ємні композиції.

Навчання в художній студії проходить в три етапи:

1 етап (початковий рівень). Дворічне навчання з 6-8 років, мета якого - розвиток та розкриття особистості дитини, опановування навичок роботи пензлями, фарбами. З учнями початкового рівня заняття проводяться двічі на тиждень по 2 години.

2 етап (основний рівень). Трьохрічне навчання з 8 до 12 років, мета якого - розвиток особистості через освоєння основ композиційної культури. Учні опановують академічні дисципліни: малюнок, живопис, композицію та відвідують за бажанням гурток декоративно-прикладної творчості. З учнями основного рівня заняття проводяться двічі на тиждень по 3 години або тричі на тиждень по 2 години.

3 етап (вищий рівень). Дворічне навчання з 12 до 15 років, мета якого - освоєння художньої, композиційної та проектної культури, професійна диференціація та інтенсивна підготовка до навчання у вузі. Програмою передбачено індивідуальну роботу з обдарованими учнями. Заняття для дітей вищого рівня - 9 годин на тиждень та факультативні заняття з паперопластики, батику, основ дизайну (за вибором учнів).

Якщо колись слово «дизайнер» асоціювалося з поняттям одяг, то тепер представників дизайнерського мистецтва можна побачити в будь-якій сфері нашого життя. Сьогодні цю професію відносять до багатьох видів діяльності людини. Дизайнер одягу, взуття, аксесуарів, тканин, меблів, посуду, інтер'єру, ландшафту. Кожен з напрямків має свої особливості і вимагає глибокого вивчення теми. Отже, виникає необхідність у послугах фахівців сфери дизайну.

Останнім часом у всьому світі зросла цікавість до декоративних якостей паперу - кольорові палітри, різновиди фактур - все це стає в пригоді при виконанні робіт по оформленню сучасного інтер'єру (мозаїка, штори, абажури, декоративні вази, панно, скульптури, об'ємні просторові композиції, вітражі тощо).

Давнє мистецтво розпису тканин стає в наш час дедалі популярнішим. Потяг до естетичного впорядкування оточуючого середовища може реалізуватися у виготовленні декоративних дизайнерських  виробів у техніці батіку: одяг та аксесуари - сукні, блузки, хустки, шарфи, сумки; елементи інтер'єру житла - штори, покривала, ширми, абажури, картини тощо.

Учні вищого рівня навчання, набувши знання з основ образотворчого мистецтва (малюнок, живопис, композиція), досвід участі у виставковій діяльності, мають на 6-му році навчання не тільки стійкий інтерес до мистецтва, але й свої естетичні уподобання, бажання і наміри спробувати і розвинути свої здібності в одному з прикладних видів мистецтва. Таку можливість надають учням факультативні заняття.

Прогнозовані результати

Початковий рівень:

Учні повинні:

 • орієнтуватись в основних та спектральних кольорах
 • опанувати роботу з пензлями, фарбами, змішувати фарби та отримувати додаткові кольори
 • будувати малюнок прямими лініями, розмістити його на аркуші паперу, використовуючи принцип рівноваги.

Основний рівень:

Учні повинні вміти:

 • створювати графічні та живописні композиції на задану тему і за уявою, декоративні, площинні та об'ємні композиції
 • творчо використовувати різні техніки
 • зображувати інтер'єр
 • використовувати художньо-виразні засоби для творчої інтерпретації
 • брати участь в колективній роботі

Використовувати:

 • прийоми стилізації в декоративних композиціях
 • різні техніки у практичній діяльності

Орієнтуватися в поняттях:

 • композиція, стилізація, орнамент, ритм, мотив, штрих, силует, контур, колорит, контраст, об'єм, рельєф, фактура

Вищий рівень:

Учні повинні вміти:

 • створювати складні графічні та живописні самостійні композиції з використанням різних технік на основі знань, отриманих в попередні роки навчання,
 • орієнтуватися в основних напрямках, течіях та стилях  образотворчого мистецтва
 • цілеспрямовано спостерігати і  творчо відображати предметне оточуюче середовище,
 • мати розвинуте асоціативне мислення, володіти прийомами образної абстракції,
 • мати індивідуальне  творче сприйняття світу, його явищ, світового  мистецтва.

Автор: методист ЦДТ «Дивосвіт» Совенко Лариса Володимирівна

Для перегляду завантажте файл.

Попередній перегляд

Триває завантаження