Розробка проекту "Такі різні материки" для 4-х класів

Розробка навчального проекту, дидактична мета якого – закріпити навики роботи з енциклопедіями; поглибити знання учнів про неперевершеність нашого світу; учити шукати основне,знаходити відмінність,робити власні висновки щодо існування материка; тренувати навики роботи в групі, уміння спілкуватися, с лухати один одного
Попередній перегляд

Триває завантаження