Авторська програма "Ляльковий театр у школі І ступеня"

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої  – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.   Метою роботи вчителів є - виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптуєть­ся в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей. Адже в кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. "Кожна дитина в потенціалі – це творець різних, у тому числі естетичних цінностей: будуючи будинки, вона виявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи, вона - скульптор".

Мета курсу

Важливою умовою розвитку особистості є залучення її до діяльності. У творчій діяльності школяр набуває художньо-творчих здібностей: спостережливості, репродуктивної уяви, фантазії, уміння аналізувати, порівнювати. Підготовка і показ лялькової вистави - це творча діяльність, це інтегроване заняття, воно синтезує різноманітні знання та вміння дітей, сприяє розвитку їхніх творчих здібностей.

Основною метою роботи гуртка "Ляльковий театр" у початкових класах є створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, формування моральних цінно­стей і орієнтирів особистості, забезпечення естетичного виховання. Театральні ігри, підготовка лялькових вистав сприяють розвиткові всебічних знань, умінь та творчості школярів. Діти, готуючись до лялькової вистави, випробовують себе як актори, художники, співаки, музиканти, їх діяльність - це нові відкриття для себе: розуміння авторського задуму, виявлення свого ставлення до зображуваного.

Завдання гуртка в початковій школі:

 • поглиблювати знання учнів про види мистецтва;
 • формувати позитивне ставлення до різних видів мистецтва, необхідність їх поєднання у роботі лялькового театру;
 • ознайомити із специфікою лялькового театру, театральною лексикою, професіями людей, що працюють в театрі;
 • вчити розуміти авторський задум п’єси;
 • розвивати вміння справедливо оцінювати свої і чужі вчинки, вчити передавати голосом, жестами характер дійових осіб, своє відношення до них;
 • розширювати, поглиблювати, систематизувати знання дітей про моральні норми і правила культурної поведінки, охорону життя і здоров’я дітей;
 • виховувати турботливе ставлення до оточуючих людей, до природи;
 • виховувати впевненість у своїх можливостях.

Структура та зміст програми

Програмою передбачено роботу гуртка “Ляльковий театр” починаючи з 2 класу. Оскільки вікові особливості першокласників, зміна їхнього основного виду діяльності  (з ігрової на навчальну), адаптація першокласників до навчання в школі не дають змогу повноцінно проводити цю роботу у 1 класі.

Програма побудована за концентричним принципом, що дасть змогу не тільки зберегти наступність і послідовність у роботі гуртка, а й найповніше реалізувати основне завдання виховної роботи - розвивати творчий потенціал учнів.

Заняття гуртка структуровані за таки­ми загальними тематичними блоками-розділами:

 • Вступ.
 • І. Підготовка лялькової вистави.
 • ІІ. Вистави.
 • ІІІ. Наставництво.

Розділ Вступ має на меті розкрити зміст поняття “ляльковий театр”, ознайомити з театральною лексикою, спостерігати за роботою лялькового театру, ознайомити з видами театрів, групами ляльок, визначати способи руху ляльок за ширмою, способи передачі інформації, визначати завдання лялькового театру.

І розділ має на меті підготувати лялькову виставу, всі необхідні атрибути для показу вистави.

ІІ розділ дає змогу підвести підсумки всієї роботи - показ вистави, визначення реалізації завдань, поставлених на початку всієї роботи, шляхи подолання труднощів, усунення недоліків.

ІІІ розділ - наставництво - передбачає парну роботу старших учнів з молодшими (четвертокласників з другокласниками) з метою передачі "досвіду старших" молодшим. Доцільно, щоб учні працювали над створенням однієї вистави (для молодших - полегшений варіант).

Цей розділ передбачає спільну творчу роботу по створенню п’єси. Має на меті поставити завдання на наступний рік, враховуючи побажання гуртківців.

Особливості роботи гуртка в школі І ступеня

В початкових класах ляльковий театр має переваги над інсценізацією, декламуванням і т. д. Саме тут мають змогу розкриватися здібності дітей, особливо сором'язливих, певною мірою закомплексованих. Звикаючи до участі у виставі за ширмою (де дитину не бачать), вона легко набуває впевненості у своїх силах, вільно виступає перед однолітками, стає активнішою на уроках, підвищується її громадська активність.

Оскільки у 2 класі  у дітей ще недостатньо розвинене мовлення, дикція, чітка артикуляція, виразність, сила голосу, на кожному занятті гуртка роботі над п’єсою передує мовна розминка. Вона має на меті підготувати мовний апарат до роботи. Мовна розминка включає вправи на розвиток дихання, артикуляційні вправи, скоромовки і т. д.

В учнів початкових класів продовжує формуватися опорно-руховий апарат, слабо розвинені м’язи рук. Тому підбираючи п’єсу, керівник має передбачити, як довго дитина буде тримати ляльку, якою буде лялька (чи не заважка для дитини), чи зручно гуртківцю буде знаходитись за ширмою.

Для роботи гуртка “Ляльковий театр” в початкових класах пропонується 36 годин (1 година на тиждень) або 72 години (2 години на тиждень).

Автор: Каменєва Л. П., учитель початкових класів, Шепетівський НВК № 2 Хмельницької обл.

Завантажити>>>

Попередній перегляд

Триває завантаження